Dansk kurase

Kuraser , kvegraser, storferaser eller tamferaser er en måte å kategorisere kyr på utfra egenskaper eller avstamning. Da de genetiske forskjellene mellom dyr er flytende, vil alltid definisjon av rase ha et noe omtrentlig preg, og kan ikke defineres som eksakt vitenskap. For enkelte raser defineres særskilte kjennetegn med . Fra , den frie encyklopedi. Hopp til: navigasjon, søk.

Britiske kuraser (sider).

Estiske kuraser (sider). Finske kuraser (sider). Danske kuraser (side). Franske kuraser (sider) . Belted Galloway har entusiaster over heile verda og går under kjælenavnet belties.

Denne siste er svært sjelden. Bilder av Galloway i ulike fargevarianter: Dunbelted ku på Matningsdal. Rødbelted okse måneder gammel og 5kg.

Hvit med dunfargede ører. Husdyrprofessor og Tine-Rådgiver Harald Volden har tidligere uttalt til Nationen . Det er tre fargevarianter rasen. Svart er dominerende, men den finnes også i rød og blakk. I og med at dette er en fjellrase, er de svært . Storfe, tamfe som stammer fra ulike former av oksefamilien, og som blir holdt for produksjon av melk og kjøtt. Avkommet kalles okse- eller ku -kalv fra fødsel til kjønnsmodenhet.

Kvige er hunndyret fra ettårsalder og frem til første kalving, enkelte steder brukt frem til andre kalving. Ku er hunndyr som har hatt . Kan føre til embryodød og abort. Rasen har sitt opphav sørvest i Irlan der den var ei såkalla fattigmannsku som skaffa mjølk og kjøt og blei brukt som arbeidsdyr. Under den store utvandringa til Amerika, tok irske bønder Dexter-dyr med seg over havet – og dermed har rasen spreidd . I forrige uke hadde danske landbrugsavisen.

Det kan også være at folk har gått inn på innmarksbeiter der det er okser i flokken. Okser kan endre adferd ved kalving eller brunst, forklarer Urset. Jersey (DJE) ligger lengst vekk, fra 7opptil 8generasjoner.

Norsk Jersey er raselaget for dei som driv med Jerseyfe i Noreg.

Jeseykua kjem opprinneleg frå Jerseyøya i den Engelske kanal, men er nå spreidd til mjølkeprodusentar over heile verda. Rasen er nå den nest største mjølkerasen i verda. Dei fyrste kyrne kom til Noreg for over 1år sidan. Hvert år dør millioner av kuer i Afrika på grunn av en parasitt som overføres av tsetsefluer. Forskere i Østerrike har nå funnet at en vestafrikansk kurase kalt Baoulé har en naturlig genetisk motstandskraft mot parasitten.

Disse kuene har et dobbelt forsvar mot sykdommen, kalt trypanosomiasis. De blir sjeldnere infisert av . Men er et begrep som har bredt seg ut over hele verden. Japanerne vokter dem som en kulinarisk nasjonalskatt. Er Østfolds første Kobe- okser smuglergods?

Europas minste kurase , Dexter, er ikke lenger bare for fattigfolk. Vår hjemmeavlede racer av en kurase , hverdagslig omtalt som NRF, tåler heldigvis presset bedre enn de fleste av sine kolleger ellers i verden. NRF melker ikke riktig så mye som for eksempel kua ved navn Holstein, som er dominerende i Danmark og mange andre store jordbruksland.