Brunst etter kalving

Dette betyr at kua må være drektig senest dager etter kalving. Problemer med å oppdage brunst til riktig tidspunkt gjør at det i mange besetninger går lang tid for å få kalv i kua. I forbrunsten er slimet gråaktig og seigt, etter hvert tyntflytende og klart. Selv om kua ikke skal insemineres på kommende brunst , bør brunstdag og brunstlengde noteres. Dette gjelder også utseende på slim og tidspunkt for blødning etter brunst.

Dersom kua ikke har vist normal brunst innen dager etter kalving , bør den undersøkes av veterinær. Brunstkontrollen bør utføres . En skikkelig gjennomført brunstkontroll er alfa og omega for et godt fruktbarhets- resultat. Det er to hovedfeil som vanligvis gjøres: 1. Vi registrerer ikke brunstsymptomer selv om kua er i brunst. Ikke-brunstige kyr bedømmes som brunstige. Faktorer som er viktige for resultatet: Tid fra kalving.

De første brunstene etter. Friske dyr, riktig fôring og god brunstkontroll Undersøkelsen er basert på store mengder data fra Kukontrollen. Her ble avstanden fra kalving til første inseminering (KFI) sett i sammenheng med reproduksjonsresultater hos NRF-kyr. Forutsetninger for tidlig inseminering er at det ikke har vært sykdom eller . Den vertikale linja til venstre viser eggløsninger etter kalving.

De horisontale ” prikkene” viser follikkelens utvikling fram til eggløsning i påfølgende syklus. Negativ energibalanse i tidlig laktasjon reduserer kvaliteten på egg som løsner – 1dager etter første eggløsning. Kua viser normal brunst , men pga . Normale kyr har gjerne første eggløsning etter 3-uker, men ofte viser de lite brunsttegn såpass tidlig etter kalving. Uansett er det for tidlig å inseminere på dette tidspunkt da børen som regel ikke er klar til å ta i mot et nytt foster.

Sørg for å notere brunst selv om det enda . KALV I KUA TIL RETT TID – MED SEMIN. Kvigene – optimal alder. Kyr – tid etter kalving. Dyra må vise tydelig brunst. Inseminasjon til rett tid.

Drektighet – få omløp, lite fosterdød. Fødsel med normal, levedyktig kalv . Selv om eggkvaliteten er go er likevel sjansen for omløp stor ved inseminering kort tid etter kalving. Dette skyldes at børen trenger tid før den er klar til å gi næring til en ny kalv, melder Geno på sine nettsider og viser til en artikkel i Buskap. De anbefaler derfor alle og vente minst seks uker etter kalving før . Mange kuer er greie å se, mens andre viser svært lite brunst.

I mitt oppleg satser jeg på konsentrert kalving , slik at jeg er ferdig med denne før lamminga begynner og slik at alle dyra er drektige ved slipping til utmarka ca 15. Jeg begynner inseminering ca april og inseminerer de jeg rekker fram til ca . Hvor godt kyr viser brunst og produsentens evne til å se brunst er individuelt. De største utfordringene knyttet til fruktbarhet er det å få kua i brunst etter kalving og drektig etter inseminering.

De eldre mordyra som går ute, får ammoniakkbehandla halm, sein førsteslått og mineralnæring hele vinteren, mens de etter kalving får fri tilgang på silo. For å få til dette er det flere . Fordi jeg ikke har mulighet . Energidekning i starten av laktasjonen er avgjørende for at kyrne skal vise brunst og bli drektige ved inseminering. Pluss Energibalanse Tørr er et energitilskudd som anbefales to uker før kalving til åtte uker etter kalving med en dosering på ett kilo per dag fordelt på to tildelinger. For induksjon og synkronisering av brunst (slik at kunstig inseminasjon kan gjøres til fast tid) i FTAI – protokoller: – Hos kyr og.

Dei vaksne bukkane, som gjerne er sterkt avkrefta etter brunsten , får det no travelt med å kome til hektene igjen. For de fleste vil månedene februar, mars og april passe best. Rett etter kalving må kua og kalven få ro, og de må være for seg selv. Fôring av kuer i produksjon.

Kalving – registrering og merking av kalver. Bestill avlsokse eventuelt semin. Følg med avlsoksen og noter de første bedekningene.

Om sommeren trekker hjortene ofte opp i fjellet, på jakt etter det beste gresset. Når høsten kommer og paringssesongen ( brunsten ) starter, skiller bukkene seg og starter sine brunstaktiviteter. Etter en vel gjennomført brunstsesong. Reduksjon i kraftfôrmengden etter 1DIM.

Gradvis reduksjon på g pr dag, lineært. Mineraler (Vita Mineral Mg-rik) etter appetitt. Alle kvigene ble inseminert på 2. Ved brunstsynkronisering og brunstfremkallelse er det viktig å forsikre seg om at dyret ikke allerede er drektig.

I de tilfelle man ønsker å observere med henblikk på brunst , gis ml etter palpasjon av aktive ovarier.