Brennverdi treslag

Brennverdi for ulike treslag , hvilke treslag varmer mest? Det er ulik tetthet i veden som gir ulik brennverdi. Det er også derfor skogforskerne nå ønsker at ved skal omsettes etter vekt og fuktighet og ikke volum.

Se også: Vil ha bedre merket ved. Mens frukt og grønnsaker selges i vekt, selges ved .

For beste resultat skal veden ha en restfuktighet på under. En restfuktighet på reduserer brennverdien med hele. Lønn – Lønn er et meget allsidig treslag. Populært å bruke til møbler . Ved Skog og landskap har de foretatt målinger av tetthet hos ulike treslag , og r esultatene viste at de tyngste treslagene også hadde den høyeste brennverdien.

Du har kanskje hørt før at Rogn er den tresorten som brenner best, men det stemmer altså ikke. Det er Kristtorn som går helt til topps, med høyest . Resultatene viste at kristtorn, agnbøk og barlind har høyest brennverdi.

Den tidligere oppfatningen om at rogn lå godt an på denne lista er ikke riktig. Trevirket er hentet fra forskjellige steder i Norge. De fleste treslag har relativt lik brennverdi per vektenhet (se tabell).

For stammeveden til norske treslag har bartrærne noe høyere brennverdi per vektenhet enn løvtrærne. Furu er det norske treslaget med høyest brennverdi i . Kjøper du ferdig ved på et byggvarehus eller en bensinstasjon kommer du som regel hjem med enten bjørk eller furu i sekken. Av de tre sortene som det er mulig og få ut litt mengde av i norske skoger er det vel bjørka som er best egnet,men i enkelte områder er det kanskje mulig og få tatt ut rogn. Men jo høyere brennverdi jo . Alle vil ha bjørkeved når de skal fyre i peisen, men har bjørka fått et ufortjent godt rykte?

Av alle treslagene våre er det faktisk kristtorn som har best brennverdi pr. Men ettersom hverken kristtorn eller barlind inngår i den. Det andre er at det er et bra treslag med hensyn til energiinnhold. Det avgjørende for energiinnholdet er egenvekten, og bjørk har en forholdsvis høy egenvekt, sier Larsen videre.

Ask, eik og bøk, som er tresorter med høyere brennverdi enn bjørk, er varmekjære treslag som vi ikke har så mye av, sier . Som du kan se av disse eksemplene på pris og brennverdi , er det mer lønnsomt å fyre med furu og eik, enn med bjørk eller ask. Vi understreker at dette bygger på de priseksemplene som vi har funnet. Dette vil kunne endre seg med hvilke produkter og priser du har for hånden.

Artikkelen ble første gang . All ved har samme brennverdi per kilo. Det betyr at harde, tunge treslag har større brennverdi per volumenhet. Jo høyere tetthet (densitet), jo høyere brennverdi. Oppbygginga av veden er forskjellig hos de . Eik og bjørkeved har rang som bra ved med høy brennverdi sammenlignet med for eksempel gran og ospeved.

Dette skyldes sammenligning per volumenhet. Saken er at eik og bjørk har en vesentlig høyere energitetthet enn lette treslag som gran og osp, og dette skyldes forskjellig basisdensitet. NAMSOS: Første bud er selvfølgelig at veden du fyrer med er tørr. Basisdensitet er definert . Det vil si at fuktigheten ligger rundt prosent. De ulike treslagene gir varierende varmeeffekt.

Noen treslag er porøse og lette, mens andre er massive og tunge. Treslag har ulik tetthet og vekt, og dermed også forskjellig brennverdi ( energieffekt). Harde tresorter gir mer varme per kubbe, mykere gir mindre. Kongen på haugen er bøk, en skikkelig hardhaus som varmer godt. Den vanligste tresorten vi bruker som fyringsved i . Rogn har vært ansett for å ha høy tetthet og brennverdi.

Denne oppfatningen skyldes ifølge Skog og landskap at man ikke har skilt godt nok mellom rogn og svensk asal (Sorbus intermedia). Disse to treslagene er nære slektninger, men har forskjellig tetthet.