Bevis for evolusjon

Evolusjon var gjennomgangstema i hennes doktorgradsarbeid. Vi kjenner selvfølgelig ikke til absolutt alle detaljer og mekanismer ved evolusjon, men det er heller ikke nødvendig for å avgjøre om evolusjon er fakta eller ikke. Er ikke dette et bevis på evolusjon ? At vi tilpasser oss etter leveforholdene.

Det virker veldig logisk for meg ihvertfall.

Eller sier kreasjonistene at Adam var lys og Eva mørk, og at de som var mørke flyktet mot sol og varme mens de lyse flyktet mot kjøligere strøk? Og hvis noen skal begynne å kalle meg rasist . Er makroevolusjon bevist ? Aktuelt – VG Nett Debatt vgd. Det viser seg at evolusjon finner sted i større livsformer, nærmere bestemt i gjødselbiller, også kjent som skarabéer.

Onthophagus taurus som hører hjemme i Sør-Europa og Midtøsten viser tegn på å splittes i fire arter etter at den ble introdusert i . Overbevisning om at naturlige svar ikke finnes er tatt som bevis på at overnaturlige krefter har vært på ferde.

Arbeidene viste at observerbar genetisk variasjon, mendelske arvelover og naturlig seleksjon kunne forklare evolusjon uten at man behøvde å ty til overnaturlig inngripen. Og ingen av oss kan leve lenge nok til å observere evolusjon på de store arters nivå. Og det som skjer med bakterier og virus er så lite at vi vanskelig kan forholde oss til det. Alt som kan føres bevis på at evolusjon skjer og har skjedd må dermed skje indirekte, altså via det som kan observeres i dag og rimelige fortolkninger . Sitter og følger me og skriver litt i tråden alternativ evolusjon. Og så hørte jeg kreasjonisten John Mackay si (på sin hjemmeside) Om evolusjonen stemmer, hvor vil bevisene være?

Det er forskeren Jørn Hurum som . Men hvis det er slik at den gode Dawkins mener han ikke har levert bevis før, bør han ha mer ydmykhet for at ikke alle er blitt overbeviste om evolusjon etter å ha lest hans tidligere bøker. Så får vi håpe at han denne gangen leverer bedre argumenter enn i sin forrige bok. Noe som ikke er veldig vanskelig. For å ha evolusjon, må ny informasjon oppstå.

Og det må skje uten å stjele informasjon som allerede finnes. Ved stjeling forflytter man bare problemet, for hvor oppsto den informasjonen man stjal? Det hender et dyr stjeler DNA-biter fra et annet dyr, men det kan altså ikke tas som bevis for evolusjon.

Per: Kan du forklare hvilken mekanisme som skulle hindre en serie med mikroendringer til å over tid bli en større endring (makroevolusjon)? Kan du forklare hvorfor evolusjon ville ha en mekansime som tillot små endringer, men på en eller annen måte alltid passet på å stanse disse før det førte til en større .

Det finnes et vidt spekter av variasjon . Bli abonnent og les videre. Få digitalabonnement med ubegrenset tilgang til alt innhold på fvn. Kreasjonister og tilhengere av såkalt intelligent design har i den senere tid begynt å arbeide på mange fronter.

Den viktigste målsetning for disse gruppene har til alle tider vært å fjerne evolusjonslæren fra skolepensum. Dette har de hittil ikke hatt særlig suksess med i den vestlige verden. En av de største misforståelsene i dag er påstanden om at evolusjonsteorien ville ha blitt vitenskapelig bevist , og at evolusjonen er et faktum. Tilhengere av evolusjon hevder at sammensatt mikroevolusjon slutt . Denne beinstrukturen har ingen spesiell funksjon hos oss i dag, og er kun et bevis på vårt nære slektskap med aper. Alle som har kjent den bitende smerten etter å ha slått halebeinet, kunne nok tenkt seg ett annet evolusjonært opphav.

Sjeldent både i pose og sekk. Dagens evolusjonsteori er basert på Darwins teorier og komplettert med beslektet og nyere forskning som ikke var kjent for Darwin (se også nydarwinisme). Som kjent beviser eksperimenter og direkte observasjoner at solen er varm.

Men gir eksperimenter og direkte observasjoner den samme udiskutable støtte til evolusjonslæren?