Bakterier formering

De er til stor nytte, men kan også forårsake sykdommer. Denne formen for formering kan gå så raskt at det ved særdeles gunstige . Generasjonstiden for den mest utbredte tarmbakterien, Escherichia coli, er minutter. Hvis den kunne fortsette med deling hvert 20.

Før trodde man at bakteriene delte seg ved en simpel avsnøring av celleveggen, derav det forlatte navnet spaltesopp. I den anledning skriver jeg en teoridel om bakterier, og jeg er kommet til den delen der jeg skal skrive om hvordan bakteriene formerer seg.

Jeg fant på nettet ut at bakterier deler seg enten ved celledeling, eller ved en type kjønnet formering(?), noe i nærheten av en kjønnet i hvertfall som jeg forstod. Kompost og formering av bakterier innlegg 6. Forekomst av ukjønnet og kjønnet formering innlegg 22. Hos noen bakterier kan dette ta bare minutter, noe som betyr at vi får to bakterier etter minutter, fire etter 4 åtte etter en time, etter to timer, 5etter tre timer – og da har vi allerede fylt opp den første millimeteren med bakterier.

Noen er nyttige, andre skadelige. Kort videopresentasjon om bakterier og noen av deres funksjoner tilpasset elever i videregående. Bakterier omgis oss over alt, og vi har dem inne i kroppen vår.

Nogle bakterier kan endda optage DNA direkte fra . En bakterie lever sjældent alene.

Som oftest findes de i store kolonier og deler sig hele tiden til flere bakterier ved en proces, som kaldes celledeling (se figur 2). Formering er ukønnet, dvs. Kønnet formering er derimod en proces, . Delingen kan for noen bakteriearter skje hvert 20.

Hvis en bakterie deler seg i to hvert 20. Dette blir en kloning og . Overføring av DNA Transformasjon Energioverføring fototrofe kjemoautotrofe heterotrofe. Virus er mikroorganismer som ikke er i stand til å formere seg alene. De er nødt til å invadere en vertscelle og overta dens maskineri for å kunne lage flere viruspartikler. Virus består av genetisk materiale (DNA eller RNA) omgitt av en beskyttende proteintype.

Den er i stand til å hekte seg fast . Absolutt over alt på jorda, i og på jor vann, luft, planter og steiner, vrimler det av bakterier. De lever rundt oss, på oss og inne i oss. Bakteriene er livsnødvendige, men de kan også være livstruende.

Når bakteriene får gode vekstbetingelser vil de formere seg veldig raskt og sykdomsfremkallende bakterier. Det skjer ved at de utveksler genbiter som gir resistens! Cellen må ha eksistert før reproduserte virer, fordi viruset ikke kan formere seg uten cellen.

Hvor lang tid det tar mellom hver deling, det vil si generasjonstida, varierer fra bakterieart til bakterieart.

Clostridium perfringens og Escherichia coli (E. coli) er for eksempel . Konjugasjon er en type kjønnet formering der vegetative celler legger seg inntil hverandre og arvemateriale fra de to cellene utveksles og rekombineres. Her ligger det to bakterier ved siden av hverandre og den ene lager en tråd som. Ungdomstrinn Naturfag Universell Naturfag Ungdom – Tavle II.

Mennesket som organisme – Sykdom og immunforsvaret. Ved 37º C kan en bakterie blive til 1. Ud over temperaturen har bakterierne brug for fugtighed og næring, som de får fra den madvare, de sidder på. Derfor ligger arvestoffet (DNA) i cellen, ikke inne i en celle-kjerne. Noen er runde, noen er lange, noen har en spiral-form.

De runde har etternavnet –kokker (f.eks. stafylokokker), de lange kaller vi stav-bakterier, og bakteriene med spiralform kaller vi spiriller.