Atv alternativ til vold

Dataene er innhentet i første kartleggingssamtale. Hensikten med rapporten er å gi en beskrivelse av kjennetegn ved denne gruppen før behandling er påbegynt, samt. Privat psykologtjeneste. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer.

Dette prosjektet har som mål å øke oppmerksomheten rundt barn som lever med vold i familien. En viktig forutsetning for å lykkes med dette arbeidet er økt kunnskap og sammenhengende tjenester .

Alternativ til vold ( ATV ). Høringsuttalelse fra stiftelsen ATV på rapporten: Økt bruk av Konfliktråd. Foreninger og forbund – Interesseorganisasjoner. I niende etasje er hovedkontoret endelig samlet på et gulv med en fantastisk utsikt over Oslo, selv om mørke skyer forstyrrer. De lange lyse korridorene viser vei til en rekke grupperom, terapeutkontorer og . ATV driver behandlingssentre i Norge, i tillegg til behandlingssamarbeid med ATV kontorer i Norden.

Rælingen kommune har fra 01. Vi har et hyggelig faglig og sosialt miljø bestående av i dag fire psykologer. Informasjonskapsler (cookies).

Utviklet av spenstigWEB. ATV har gjennom sitt faglige arbeid i snart år bidratt til utviklingen av samfunnets forståelse av vold . Find alternativer til vold. ATV -Roskilde er et specialiseret tilbud til mæn der har volds- og aggressionsproblemer i forhold til deres partner. Behandlingstilbudet henvender sig til mæn der bor i Region Sjælland.

Vores hjælp består i intensiv behandling ved specialuddannede psykologer. Foretaket har registrerte ansatte. Nordiske konferanse om vold og behandling, 9. Stiftelsen finansieres hovedsakelig gjennom offentlige tilskudd.

Direktør Marius Råkil ved ATV sendte i desember et notat til kommunene i Follo der han foreslår å åpne et kontor for Follo-kommunene i Ski. Finansiering: Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet og Bergen kommune. Behandling til voksne menn og kvinner fra Bergen som utøver vold i nære relasjoner, de utsatte, både voksne og barn. ATV er organisert som en stiftelse.

Lavterskel og frivillig.