Årsverk melkeproduksjon

Arbeidet på en gård med storfekjøtt og melkeproduksjon fra kyr gård utgjør nesten to årsverk. Inntjeninga fra gården skal dekke lønn til leid arbeidskraft og avkastning på kapitalen, i tillegg til bondens inntekt. Indeks for utvikling i byggekostnader sammenliknet med ulike produkter og innsatsfaktorer. Melkeproduksjon – driftsoverskudd og nettoinntekt (bruk). Skal vi få rekruttering til næringa må vi ta en seriøs runde om hvilke utfordringer norsk melkeproduksjon står overfor.

Vi må vurdere hva slags struktur . Protestene mot at regjeringen og landbruksminister Sylvi Listhaug vil forandre systemet for melkeproduksjon er sterke. I dag har en gjennomsnittlig melkegård kyr, som gir rundt to årsverk. I dag sliter fylker som Troms, Buskeru Hordaland og Telemark med å holde oppe melkeproduksjon. Vederlag til arbeid og egenkapital, kroner pr.

Inntektsverdi av jordbruksfradraget ved ligningen og volumframregninger er inkludert. Resultatet er målt som økonomisk vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk. I denne artikkelen sammenlignes samdrifter i melkeproduksjon med vanlige melkebruk av samme størrelse. Samdriftene besto av to til tre.

Tallenes tale viser at melkeproduksjon har hatt en inntektsauke på linje med dette. En melkebonde som har kyr forventes å tjene 410. Jæren som driver med melkeproduksjon og stor- feslakt og har kyr, anslås å tjene knappe 400.

Bonden som dyrker 3dekar med korn anslås å tjene 183. Statens tilbud ville gitt 4. Både saueholdet og ikke minst geiteholdet kommer altså bedre ut med den vedtatte fordelingen enn det . Melk og storfeslakt, årskyr. Ved bygging av en moderne driftsbygning kan samla investeringer i driftsbygning, maskiner for høsting og transport av fôr og gjødsel, samt buskap nå opp i – mill kr etter dagens prisnivå, dvs – mill kr. Sau, 1vinterlôra sauer. Tidligere har BU-tilskott bidradd med en betydelig . To årsverk som bonde og jobb utenfor.

Einar Martin Aurstad er ung og i startfasen som melkebonde. På Frosta er landbruk først og fremst forbundet med det som gror i jorda. Fullt utslag av oppgjør2. På Tretten ligger anlegget som blant annet produserer den populære byggrynsgrøten basert på lokal byggryn fra Skjåk.

Her er det årsverk , og legger man til ringvirkningene, betyr det ca. I kommunene rundt meieriene er det 2melkeprodusenter. Det er motiverende for disse å se . Av den grunn har ikke lenger meierisamvirket særstilling som eneste kjøper av råmelk fra norske melkeprodusenter.

Vi har startet med div virksomhet i tillegg til gården og driver nå med litt graving, litt leiekjøring men kun sporadisk samt at vi legger ned 2-årsverk på hugging, . Uendret økonomi for nord-norske bønder.