Animalia storfekjøttkontrollen

Nye produsentnummer for Trøndelag og noen kommuner i Vestfold. Stortinget har vedtatt en sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag til Trøndelag fylke fra 01. Kontrollen er åpen for alle storfeprodusenter i Norge.

Storfekjøtt kontrollens formål. Aktiviteter i storfekjøttkontrollen i Aktiviteter i TYR i Satsingsområder. Medlemskap i storfekjøttkontrollen. Rådgivere i storfekjøttkontrollen Statistikk fra storfekjøttkontrollen Begrep og definisjoner. Har du en sak du må ha hjelp til?

Kontakt din rådgiver (se venstre hjørne etter innlogging). Kontaktperson og informasjon om storfekjøttkontrollen. Det skal IKKE lenger meldes fra om dyr som går til slakt, dette blir overført automatisk fra slakteriene. Dette gjelder kun hvis dyret er registrert i storfekjøttkontrollen ). Dine innspill er viktige for oss og vi vil svært gjerne ha deg med på dette arbeidet. Inkluderes ammekyr registrert i Kukontrollen, er prosent av alle norske ammekyr registrert i en husdyrkontroll.

Ammegeitkontrollen (1medlemmer). Helsetjeneste for sau, svin og fjørfe. Klassifiseringskurs og oppfølging av klassifisører.

Tallene i Tabell viser at det er mange besetninger som ikke registrerer årsvekter på noen av ungdyra sine. Avlsverdien for årsvekt som beregnes for ungdyr i disse besetningene vil kun basere seg på informasjon fra fjerne slektninger, og sikkerheten på avlsverdien vil da, . Vi ønsker å presentere nyheter om fagsystemene og organisasjonen. Organisering og finansiering. Avlsorganisasjonene er også invitert for å snakke om arbeidet sitt.

Tre måter å oppfylle offentlige krav for registrering av storfe. Husdyrkontroll for kjøttfe. Man har en klar strategi om å tilby gode og moderne selvbetjeningsløsninger på web. Magnus er leid inn for å hjelpe til med transformasjon og utvidelsen av . Animalia er et fagmiljø for kjøtt og eggbransen.

Veiledning for å kjøre rapporten Raseoversikt pr 31. Dobeltklikk på Raseoversikt fra menyen på venstre side. Programmet,har,fått,nye,funksjoner,og,mu-ligheter,,er,tilpasset,de,mest,brukte, nettleserne,nettbrett.

Velanseringen,det,forsøkt,å,ferdigstille,viktigste, funksjonene,i,programmet. Flere produsenter som er aktivt med i det organiserte avlsarbeidet. Cirka halvparten er krysninger. ALLE spørsmål om kunkontrollen må rettes til TINE. Konsekvenser for medlemmer i storfekjøttkontrollen.

Kjerneområder: Kjøtt og egg i kostholdet. Hva betyr kalvetap økonomisk. Avvente av kalvinger. Tror det var 490kg i storfekjøttkontrollen og 6på båndet.