Amv borerigg

AMV produserer og markedets mest avanserte og allsidige borerigger for tunneldrift. AMV leverer rigger for alle typer tverrsnitt, riggene som de frems. Rapporter et annet bilde Rapporter det støtende bildet.

Har utviklet en ny borerigg. Hvis dette ikke er riktig.

I stedet for et fysisk bur som vern mot de bevegelige delene i borestrengen har AMV laget et ”virtuelt bur”. Der det er mer aktuelt med borerigg vil han heller leie inn det. Borekapasiteten er tilsvarende Atlas Copcos borerigg T3 sier Kjell Vidar Hamre i AMV.

Boretårnet er utstyrt med AMVs egenutviklede elektroniske vernebur, der fotoceller beskytter mot roterende deler ved å avbryte driften dersom noen kommer for nær. Se funksjonen i videoen under. Datateknologien er utviklet videre sammen med IT-selskapet Bever Control i Drammen, og nå kan AMV bidra med så mye kunnskap at selskapet ved enkelte.

Høyeste bud: Ingen bud avgitt. MVA: Bud avlegges uten moms.

Omkostninger: Kun Betalingsomkostninger tilkommer. Du vil bekrefte budet i neste steg. En borerigg er et kjøretøy med flere armer, eller bommer, som holder kraftige aluminiumsprofiler hvor boremaskinene mates frem.

Oppgaven omfatter en vital del på en borerigg produsert av AMV. Den brukes blant annet til å bore hull i tunneltverrsnittet som senere fylles med sprengstoff. En standard borerigg fra AMV har tre boremaskiner som sitter på hver sin borebom. Borerigger er sentral ved driving av tunneler. Hensikten med oppgaven er å . AMV har også stilt utstyr og materiell til disposisjon ved arbeidet med oppgaven.

Oppgavens hensikt er design og konseptutvikling av en vital del på en borerigg produsert av AMV. Prosjektet har sitt utspring fra. Andersens Mekaniske Verksted ( AMV ). Einar Kolstad i Rønningsgrind Aune Maskin AS viser deres nye AMV boreapplikasjon, det første med. Rådgivere: Vei, VA, tunnel og konstruksjonsteknikk: Multiconsult. Egil Jøsendal i Qmatec Drilling.

Også Qmatec har på gang en sensor- basert løsning som skal fylle den samme vernefunksjonen som et bur, men uten det fysiske stengselet. I likhet med AMV kan de ikke tidfeste når løsningen skal være operativ.

Selskapet har levert nærmere 8borerigger siden 70-tallet.