Ammeku til salgs

Her finn du et utvalg av kviger og kyr for salg i Vest-regionen. Om du velg kjøpe fra andre forlang veterinær attest med godkjent klauvstatus osv Robuste innmeldinger av eldre livkalv og ungkviger Ta kontakt om spørsmål. Vi er den eneste avlsbesetningen i Norge som bruker kun semin, så vi har godt utvalg av gener!

Sædimport fra Østerrike og tidligere noe fra Danmark. Men en fin kulturrydder er det da. Send meg mail adresse ¨å kan vi snakke der.

Har periodevis livdyr for salg , stambokførbare og ikke. Pris oksekalver innlegg 3. Satse på ammeku og oppforing av okser innlegg 24. Flere resultater fra gardsdrift. Kva er dei kritiske faktorane og korleis får ein eit greitt økonomisk utbytte kring oppstart av ammeku -produksjon? Nettopp størrelsen på investeringen er avgjørende for hvorvidt dyreholdet gir økonomisk avkastning i en såpass marginal produksjon som ammekuproduksjon.

Det fins flere driftsformer med varierende grad av arbeidsinnsats og videre avkastning. Her er tre historier om tre familiar på Haugalandet i Rogaland som alle har satsa på ammekyr. Ammekuhold med salg av .

Nordbrenna går Trysil. To årskviger av telemarkfe. En førstegangskalver og en andregangskalver ønskes solgt som mjølkekyr, begge med gode stamtavler. En ku selges som ammeku.

Strategien er å produsere mest mulig kjøtt på kortest mulig ti men jeg selger også stambokførte Limousin-okser til avl. I fjor fikk jeg to okseslakt i klasse . Nå er det stor interesse, og bare i Beitstad er det omtrent bygg for ammeku under oppføring eller ombygging. Kostbar kvotepris på melk er også med å bidrar til at gårdbrukere driver kombinert med melk og ammeku. Synes Limousin er en fin rase og har en del salg til Limousin Unik.

Jeg er så heldig at jeg har råd til å gi meg. Nå må jeg prøve å finne noe annet før det blir for seint, sier Bøe til nationen. Muligheter i investere i bygg til ammeku. Dekningsbidrag – god og dårlig drift.

Kalver tar plass og det kan da være behov for å selge kalver for å få plass til andre dyr i besetingen. I hovedsak er det da oksekalven som selges. Drektighet på ei ammeku vil variere noe fra rase til rase, men normal drektighetslengde er mnd og dager.

Se antall dager forlenget . Han sier at enkelte bønder tror at kjøttproduksjon med ammeku er en lettvint form for husdyrhold som krever lite tid og innsats, men det stilles høye krav.

Det er ikke lett å drive med ammeku. Du skal ha både kompetanse og kunnskap og du skal følge regelverket. Du må også regne med å gjøre noen . Vi skal snakke om ammeku og mulighetene i produksjonen. Det jobbes med design på pakninger og med å få nye produkter ut på . Spesialisert med salg av kalv. Framfôring av okser(?) . I prosjektet ”ØkoLØFT for Trøndelag og Helgeland” ser vi i ett av delprosjektene på faktorer som kan være utslagsgivende for lønnsomheten i økologisk storfekjøttproduksjon.

Arnt Ivar Krogstad i Lundadalen i. Melhus kommune driver med økologisk ammekuproduksjon i tillegg til sau. Han er ett av eksempelbruk som .