Ammeku på talle

Hver grupper har tilgang til fødebinge. Ammekufjøs til mordyr og kalv. Fødebingene benyttes til kalvgjømme etter kalving. I innefôringsperioden før kalving . Mange av dem som startet opp med ammeku på tallet laget noen svært enkle og rimelige løsninger. Selve talla kan i teorien bestå av alle typer organisk materiale bare de har evnen til å suge til seg veske, Halm og flis.

Fjøset kan utvides i lengderetning til venstre senere. På vesladskysten er det klima til uisolert, mens andre plasser kan det bli dyrt med varmekablar i renner og oppvarming av vatn osv. Skal du ha talle derimot er det greit med uisolert da tallen.

Skrapeareal ammeku innlegg 20. Satse på ammeku og oppforing av okser innlegg 24. Flere resultater fra gardsdrift. Norgesmester i ammeku – Norsk landbruk – fagbladet for profesjonelle.

De fôres i rundballehekker, men kan trekke inn i en enkel hall med talle hvis de ønsker det. Det ligger ikke til rette for inseminering av kyrne som går ute. Under slike omstendigheter er oksen best, konkluderer bonden. Det er imidlertid ikke hvem som helst som er velkommen i innhegningen hans, . Mjølkeprodukson i samdrift på NRF. Simmental som det drives aktiv avl på.

Dette er et uisolert stålbygg som er ført opp med henblikk på fleksibilitet. Bygget har en hall som enkelt kan brukes til det man måtte ønske, dersom for eksempel neste generasjon skulle ha lyst til å satse . Eller et lukket bygg på 18xmeter til kroner mill. Halvor beiter mest mulig på innmarksbeite, men beiter også noe fulldyrka eng som en del av ugraskampen. Gudmund må foreløpig beite en del eng, han har planer om å rydde beiter blant annet i et seterområde.

Fokus på næringsbalanse. Det gjødsels ikke i engåra. Talle er ikke det beste å kjøre rett på enga, sier Halvor. Alt er innrettet slik at det er enkelt å komme inn med traktor for å ta rengjøringen og lite manuelt arbeid.

Velger da å plukke ned innredningen. Er spent på hvordan dette vil fungere, og gjødselstrekket vil i . Både når det gjelder økonomi og en. Påfylling utover vinteren skjer ved to runder med avlesservogn etter . Takk til familie som har lest korrektur. Området med halm blir da liggeareal. For at talle skal fungere må man etterfylle halm etter behov.

Komposterer i fjøs, etter temperatur, med silosvans, kontroll på nedbør og fuktighet. Ranke flyttes sideveis fra enden. Agromet gjødselspreder . Liggeplass strøs med flis eller halm. Egnet til alle dyregrupper.

Krever mye strø, derfor skal man være forsiktig med å velge talle dersom tilgang på strø er dårlig. Komposteringstalle er en lite utprøvd variant som kan være aktuell ved bruk av flis. Hvert individ har sin egen liggeplass.

Knut Erik Ulltveit, Gjerstad i Aust-Agder fylke ammekuer på liggebås. Innredning med fanghekk, liggebåser, matter og gjødselskraper. Interessen for ammeku og kjøttproduksjon øker og mange undersøker muligheten for eller velger å satse på en slik produksjon. Illustrasjon: enkelt tallefjøs med talle og flyttbar fôringsløsning.

Derfor også minst kalvestørrelse. Gir minst kalvingsvansker som farrase i krysning. Slaktevekt ku: 2kilo. Gode egenskaper som morrase.

Lita ku som kalver lett med grei mjølkemegde og stort morsinstinkt. Stort morsinstinkt kan . Bak denne prisen står Norske Landbrukstenester som Lene jobber for som avløser og landbruksvikar. I høst fikk Lene og mannen Thomas Klodvik Østerholt sitt eget ammekufjøs hjemme på gården Østerholt, som de tok .