Ammeku drift

Ulik optimalisering av drift i høve tilskotssystemet. Litt ulik fokus på faste kostnader, mellom anna endar den eine opp med byggjekostnad på mill. Har du rikelig areal til grasproduksjon bør du etter min mening satse på slakteokser. Dersom du forer med tidlig høsta gras, lite kraftfor og får dyra til å vokse raskt kan du ha grei økonomi på disse.

Det krever at du setter deg godt inn i foring, så bruk mye tid på å lese deg opp.

Satse på ammeku og oppforing av okser innlegg 24. Flere resultater fra gardsdrift. Bufret Lignende I dette temaheftet er det lagt vekt på noen vesentlige emner som bidrar til at du kan lykkes i ammeku – produksjonen.

En opptrapping mot 5-kg vil i mange tilfeller være fornuftig. Muligheter i investere i bygg til ammeku. Dekningsbidrag – god og dårlig drift. Finansiering og Innovasjon Norge.

Bygningsløsningene er av enkleste sort, men de fungerer, sier Morten Storeng. Han er akkurat blitt kåret til Årets ammekuprodusent av Nortura, Animalia og Tyr. Selv mener vinneren at det er tilfeldig at akkurat han ligger på topp dette året, men tallenes tale er klar.

Ingen avvente flere kilo kalv per mordyr . Da brukte jeg fjøset heime. Bygningen var slitt, brukt til melkeproduksjon, og de siste årene til kjøttproduksjon. Det var lett å velge ny bygning kontra restaurering av gammelfjøset for å få til bedre og rimeligere drift , konkluderer Asbjørn Dahlen. Fjordane, og håper på at fylket får 3nye ammekyr.

Nå ser vi at tren- ger kjøttproduksjon, og fra neste år skal vi få en satsing på ammeku. Det gir mer verdiskapning i. Driftsteknikk i ammekuproduksjonen. Utmerkelsen ”Årets ammekuprodusent” er opprettet av Nortura, Animalia og TYR for å øke bevisstheten rundt god drift i ammekuproduksjonen. Av rådgiver Martha Ebbesvik, Bioforsk Økologisk.

Selvrekrutterende kjøttproduksjon som er basert på lokale ressurser passer godt for økologisk drift. På tross av at avlingsnivået og kjøttproduksjonen går ned etter omlegging, kan det økonomiske resultatet bli bedre.

Mål i storfekjøttproduksjonen. Med godt driftsopplegg blir fôropptaket større enn på innhøsta fôr, og du kan spare store kostnader med høstemaskiner, fôrlager og utfôring. Ammeku med full fremfôring. I tillegg gir det dyra anledning til naturlig . Verktøy for planlegging av økonomien. Viser økonomiske konsekvenser av endring i investering og drift i 5-år.

Et nødvendig onde for å få finansiering i banker og. Innført krav til kalv i . Nortura har god erfaring og et landsdekkende tilbud med dyktige rådgivere som ønsker å bistå de som vil utvikle sin ammeku -produksjon. Våre fagområder er først og fremst vurdering av ressursgrunnlag og driftsopplegg, fjøsløsninger som bidrar til god dyreflyt og effektiv drift , oppbygging av besetning og . Mange ønsker å benytte eksisterende båsfjøs til ammeku. En må være oppmerksom på dersom det har ikke har vært kontinuerlig drift i fjøset- er det ikke lenger tillat å fortsette å bruke fjøset som båsfjøs.

Det er også viktig å sjekke styrken i golv og dragere til eksisterende fjøs, da disse ikke nødvendigvis er . Jordbruksareal i drift 11. Fordeling av kostnader i jordbruket. Kvalitet blir prioritert gjennom at det innføres et nytt grunntilskudd på kroner for klassene O og oppover.

Alle kostnader til grovfôrdyrking, jord- og beiteleie og faste og variable kostnader til maskiner er tatt med. Alle tilskudd til dyr og jord er tatt med og fordelt på produksjoner.