Altruisme eksempel

Innen biologien finnes dyr som har altruistisk atfer men vanligvis vises dette kun overfor egne barn eller nære slektninger. For eksempel utviser bier altruistisk oppførsel når de stikker for å beskytte bikuben. Ordet altruisme ble først brukt av den franske filosofen Auguste Comte, men den grunnleggende idéen i altruismen . Innen biologi snakker man gjerne om altruistisk atferd i forbindelse at individer innen samme . Altruisme er det motsatte av egoisme.

Det er et vanskelig og uvanlig or skapt av filosofen August Comte. Vi trenger ikke vifte med det til hverdags. Men vi kan tenke på det av og til, som det motsatte av egoisme.

Og så kan vi knytte det til utallige ord i Bibelen som sier noe om akkurat dette. Det står for eksempel : Ingen må søke sitt eget, men heller . Man velger kanskje å hjelpe andre fordi at man ser at man tjener på det. Jeg tror at Frode-Per eksempelet beviser at ekte altruisme eksisterer.

Jeg tror også at andre motiv bak altruisme kan være at noen har gått foran som et godt eksempel. Man kan bli påvirket til å gjøre altruistike handlinger, hvis man ser at andre gjør noe . Flere av hans eksempler på den destruktive altruismen virker tilforlatelige nok, om enn nennsomt valgt for å sannsynliggjøre et usannsynlig virkelighetsbilde, men han er ikke like heldig i alle sine valg av eksempel , som da han trekker frem et sitat fra Adolf Hitler . Etikk, eller morallære, er den. Handlinger som nå er uakseptable var ikke bare akseptert, men i enkelte tilfelle påbudt for ikke mange hundre år siden – heksebrenning er et grusomt eksempel på dette.

Det finnes også moralnormer . Som en generell regel vil man dessuten forbedre livet til flere personer om man fokuserer på ekstrem fattigdom og utviklingsland enn om man fokuserer på veldedig arbeid i for eksempel Norge, der de fleste allerede har det relativt godt. Malala Yousafsai – jenta som blogget om jenters rett til å gå på skole i Pakistan, og som . Derfor taler vi ofte også om, at motivet til altruisme er helt og aldeles uselvisk. Men ofte får vi også selv en eller anden form for udbytte af at hjælpe.

Og at hjælpsomhed kan betyde,. Som psykologisk påstand om menneskets motivasjon: Det at mennesket handler for å hjelpe andre, eller på andre måter handler genuint uselvisk. Poenget er ikkje at mennesket med dette ikke også sjølv kan finne glede ved handlinga, finne den tilfredstillende, men at handling gjøres på grunn av at den medfører . Det er ikke nødvendig å gå til litteraturen for å finne eksempler på altruistiske handlinger, også i det virkelige liv finnes det mange slike.

Den mest kjente historiske person som ofret seg for andre var Jesus.

Overfor den etiske altruisme stiller man traditionelt den etiske egoisme. Denne position kan lyde selvmodsigende, og det er da også en position filosoffer som regel bruger som et eksempel , der skal skydes ned. Alligevel kan positionen være værd at overveje. Det drejer sig om det synspunkt, at vi grundlæggende bør gøre . Først er det viktig å ha klart for seg hva vi egentlig mener med altruisme.

Wilson trekker et skille mellom altruistiske handlinger og altruistiske motivasjoner, og hevder at en altruistisk handling ikke nødvendigvis trenger å ha bakenforliggende altruistiske motivasjoner. Et eksempel kan være en person som . Spørsmålet er hvordan man kan bruke selfiene på en samfunnsrelevant måte som ikke bare forsterker selvopptattheten. Nestekjærlighet er et ord man ikke ofte støter på i psykologisk faglitteratur, men betydningen ligger nær opp til begrepet altruisme , som til gjengjeld er viet stor. Hvis man for eksempel med kort eksponeringstid viser to bilder samtidig på en TV-skjerm, hvilket av bildene er mest egnet til å fange tilskuerens umiddelbare eller . Historien er full av eksempler på hvor fort det kan gå galt.

Verdibørsen på NRK Ptok en prat med vårt veteranmedlem Jørgen for å snakke om effektiv altruisme og om det er skjedd noen endringer i hans planer om å bruke karrieren sin til å gjøre en betydelig forskjell i . Virus og parasitter spredd med en vertsorganisme, samt plasmider og genom i samarbeid er andre eksempler hvor altruisme er involvert. Grønnskjegg-effekten skyldes. Et gen kan bli favorisert . Personer som deltar i altruistiske aktiviteter utenom meg, . De effektive altruistene plasserer seg tilsynelatende i konsekvensetikernes leir, og denne posisjonen byr på underkjente, fundamentalt viktige innsikter.

Den nye studien er publisert i British Journal of Psychology, og det var forsker Pat Barclay som ville finne ut om vektlegging av altruisme og snillhet påvirket.