Additiv definisjon

Betydning additiv effekt. Hva betyr additiv effekt? Her finner du betydninger av ordet additiv effekt. Du kan også legge til en definisjon av additiv effekt selv.

Et annet begrep er additiv gruppe, gruppe (jfr. gruppeteori) der det er definert en gruppeoperasjon som fungerer på samme måte som addisjon. Ei additiv gruppe er ei gruppe der det er definert ein gruppeoperasjon som fungerer på same måte som.

Problemtype, Eksempel, Eksempel, Eksempel. Slå sammen, (Resultat ukjent) Connie har klinkekuler. Hvor mange har Connie til sammen? Endring ukjent) Connie har klinkekuler.

Start ukjent) Connie har noen . Dette ordet mangler en definisjon. Hjelp gjerne til ved å legge til en definisjon. Samsvarsbøying (regelrett).

Definition of additive : Agent or factor that, when combined with other agents and factors, adds to their cumulative effect or strength usually by a known degree or extent. A food additive , for example, is added to enhance. Variabel konstruert ved å summere skårer for et ett med variabler ( indikatorer). Additiv tilvirkning er tverrfaglig. Forutsetningen om at effektene av hver enkelt variabel i. Definisjoner Teoretiske definisjoner er språklige avgrensninger av et begrep i forhold til andre begrep.

Operasjonelle definisjoner angir hvordan det teoretiske. English dictionary definition of additive. A substance added in small amounts to something else to improve, strengthen, or otherwise alter it.

Marked by, produced by, or involving. Bla milions ord og uttrykk på alle språk. Plassverdisystemet, eller posisjonssystemet er bygd opp ved at sifrene i et tall får verdi etter hvilken posisjon eller plass de har. Husk at interaksjoner må defineres i forhold til et angitt endepunkt!

Her betyr 5-tallet fem tiere og 2-tallet to enere. Looking for online definition of additive effect in the Medical Dictionary? What is additive effect? Meaning of additive effect medical term.

Arbeide virker bare lykkes når den har en klar og tidligere definert sett av regler for å basere sin virksomhet på.

Populasjonsgenetikk: Studiet av hvordan evolusjonære krefter som selek- sjon, mutasjon, migrasjon, og genetisk drift påvirker den genetiske sam- mensetningen til en populasjon over tid. Genomet: Alle genene på alle kromosomene til et gitt individ. Den sanne avlsverdien til et dyr for en bestemt egenskap er summen av de additivt virkende genene til dyret som påvirker denne egenskapen.

I statisiske modeller blir miljøeffekter skilt i ulike grupper, avhengig av definisjonen på effektene (eksempelvis faste og tilfeldige miljøeffekter).