Ytre krefter

Jorda vår er hele tiden i endring, på grunn av både indre og ytre krefter. På denne siden skal vi se på de ytre kreftene. Hva er det som har formet jorda vår, og hvordan fortsetter den å endre seg?

Erosjon, altså nedsliting av jordoverflaten vår, skjer hele tiden. VI skal se litt mer på forskjellige typer erodering.

Kapittel Ytre krefter og landformer. Ytre kreftene er om Temeratur, vin nedbør som gir utslag i hevets ,elvene og breer. Bekkar, elver, isbreer sliter ned landskapet.

Fjellet blir til grus, sand og leire. Her kan du se litt om dei fem tinga som. Istider En fjord er egentlig en U-dal så dyp at havet har trengt inn i den. Det sier litt om kreftene til en isbre.

En isbre er snø og is i bevegelse.

Her får du eit lite innblikk i kva jordas ytre krefter eigentleg er. Jordas ytre krefter former jordoverflata. Dei forskjellige måtane dei formar jorda på kallas Erosjon. Desse fem forskjellige kreftene er til saman jordas ytre krefter. Forskjellige krefter forandrar landskapet, vi kan dele dei i indre krefter og ytre krefter.

Jordskjelv og vulkanutrot er døme på indre krefter. Jorda er bygd opp av ulike lag, til saman tre hovudlag. Vatn, is og vind er ytre krefter. Det ytste laget kallar vi jordskorpa.

Vi menneske bur på jordskorpa, og havbotnen er også jordskorpe. Sammendrag fra kapittel (Indre krefter og de store landformene på jorda) og kapittel ( Ytre krefter og landformer) fra geografiboka cappelen. Energien fra jordas varme indre driver de indre kreftene. Dette er krefter som blant annet flytter jordskorpeplatene på jordoverflaten. Når platene kolliderer, kan det oppstå vulkaner og fjellskjeder.

Så kjekt at du stakk innom digital leksehjelp! Jeg skal prøve å hjelpe deg med spørsmålet så godt jeg kan.

Som du sikkert vet så skifter jorda gradvis utseende. Fjellkjeder dukker opp nye steder, eller forsvinner andre steder, elver finner nye veier og renne etc. Jordens overflate endres gradvis av sterke krefter. Gjere greie for indre og ytre krefter på jorda, rørsler i luftmassane, krinsløpet til vatnet, vêr, klima og vegetasjon og drøfte samanhengar mellom natur og samfunn. Ytre krefter former landskapet.

Korleis jordskorpeplatene bevegar seg, og . Geografi test om ytre krefter , isbreer osv. Ta testen om isbreer osv. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Elevene samarbeider i internasjonale grupper om å undersøke årsaker til- og konsekvenser av et tilfelle av jordskjelv, vulkanutbrudd eller en type ekstremvær.

Sammendrag av kapittel 2: jordskorpa og kreftene i det indre av jorda vulkaner og jordskjelv.