Wiki villsau

Gammelnorsk sau , også kalt austevoldssau, utegangersau, steinaldersau, ursau og villsau , er en norsk sauerase som er bygget opp igjen på restene av den opprinnelige landrasen som eksisterte i Norge og i deler av Europa forøvrig. Rasen tilhører de såkalte korthalesauene og er relativt liten av vekst. Villsau Bufret Lignende Oversett denne siden I dag lever ville muflonar og hybridavkom etter muflon og forvilla tamsau som trugsmål mot lokale økosystem.

I Noreg finst tamsauer som lever ute heile året og stort sett klarer seg sjølv. Desse er ofte omtalt som villsau , men blir også kalla gammalnorsk sau , steinaldersau, vikingsau, ursau eller utegangarsau.

Den gamle sauerasen overlevde fram til vår tid på Austevoll i Hordaland. Den tradisjonelle driftsforma . Tamsau (Ovis aries) kalles også sau (av norr. sauðr) og får (av norr. fær) og er en art som tilhører den biologiske familien sauer, der fem arter inngår. Sauen er et betydelig produksjonsdyr som deles inn i raser og har stor variasjon i utseendet. I tillegg kommer såkalte rasevarianter.

Klostridieinfeksjoner_hos_sau Bufret Lignende Klostridieinfeksjoner hos sau er sauesykdommer som skyldes bakterier i slekten Clostridium. Mange av disse bakteriene finnes naturlig i miljøet og til og med i friske sauer, men under visse forhold formerer bakteriene seg .

Sauer eller villsauer (Ovis) er en biologisk slekt som består av seks arter (noen hevder 4–8) som hører hjemme i delgruppen sauer og geiter. Det hersker imidlertid uenighet om arten urialsau er en egen art eller en underart av tamsau. Hannen kalles bukk eller vær, hunnen søye og avkommet lam.

Unge søyer som ikke har . Norsk Villsaulag er en interesseorganisasjon for villsaubønder. Det arbeider med telling av sau og kontrollerer forholdene for villsau i Norge og arbeider for å sikre kvaliteten på villsau. Villsau er et varemerke på produkter fra gammelnorsk sau som beiter på lyng og går ute hele året.

Her følger en gjennomgang av hver enkelt rase. Opplysningene er hentet fra ulike kilder. For å holde omfanget nede er det gjort en del forenklinger, forhåpentligvis er det ikke noen direkte feil i presentasjonen.

Alle rasene som kalles norske finnes hovedsakelig i Norge og har alle et visst innslag av den opprinnelige sauen . Gammalnorsk sau , òg blant anna kalla steinaldersau, norrøn sau , utegangarsau, austevollsau, ursau og villsau , er ein tradisjonell sauerase frå Norskekysten. Alle dei noverande gammalnorske sauene har opphav i den attverande stammen frå Austevoll i Ytre Hordaland. Email a link to this file Information about reusing. File: Villsau med lam på Bjåstad.

Size of this preview: 8× 6pixels.

From media Commons, the free media repository. Jump to: navigation, search. Lille Bambi var ikke store karen som nyfødt. Ifølge er et lam av villsau rundt tre kilo.

Artikkelen er over år gammel. Dette lille nurket veide nesten ingenting da det kom til verden i Åsane. Deles fra bakparten med et snitt mellom 6. Brukes lettsaltet (og røkt) til smalahode. Kokt fersk eller lettsaltet, til frikassé, fårikål, . Sauen er jo også et vertsdyr for flåtten, så man kunne jo tenke seg at det ble mer flått med sau. Det er dokumentert at det blir mindre flått i områder hvor sauen holder vegetasjonen nede, sier professor i biologi ved Universitetet i Oslo, Atle Mysterud.

Sau (Ovis aries) er ein drøvtyggar som høyrer til kvegfamilien. Han er eitt av dei vanlegaste husdyra og vert avla fram for kjøt og ull. Gjennom tidene har det utvikla seg ei rekkje ulike typar sau.

Lama har vist seg å fungere godt sammen med sauer på beite. De tar lederansvar, og forsvarer flokken mot rovdyr. Dalai, Lambi og Lennart er Flatangers første lamaer, og de er tiltenkt en viktig jobb.

Vi skal bruke lamaen til rovdyrbekjempelse, og håper . Noen her som driver med dette og kan fortelle en nysgjerrig bonde rundt rasen? Er for tiden sauebonde men har en avdeling i kaldfjøset med spaltegulv for storfe med mulighet for å gå ut og inn som de vil. Bor på heia der som så mange andre har mye våt jor som da favoriserer lettere storfe raser.