Verdikonflikt eksempel

Jeg trenger et eksempel på verdikonflikt og et eksempel på interessekonflikt. Noen som vil hjelpe meg og finne en lett artikkel om det på nettet? En verdikonflikt dreier seg om verdier som ikke er målbare i kroner og øre, men om uenighet knyttet til religion, livssyn, spørsmål om liv og død osv. Det er svært vanskelig å finne kompromiss. TRUER MENNESKERETTIGHETENE.

Dialog mellom islam og kristendom er blitt et mantra i vår tid. Det tar oppmerksomheten bort fra en voldelig æreskodeks som bunner i tradisjon og som truer grunnleggende menneskerettigheter i Europa. Verdikonflikt karakteriserer våre nye flerkulturelle samfunn. Det kan virke som om vi glemmer at homofile nokså . Hva er forskjellen på en verdikonflikt og en interessekonflikt? Grunnen til konflikter kan være ulik moral, kultur eller religion.

Det mest avgjørende verdimessige skillet ser ut til å gå innad i de enkelte landene. Og i Sverige øker Sverigedemokratene sin oppslutning. I Norge startet valgkampen med at Siv Jensen oppfordret kommunene til å si nei . Et eksempel er ungguttens ønske om frihet til å være borte . På den ene siden er det riktig å verne . Skole og leksehjelp: noen eksempler på verdi og interessekonflikter? I denne modulen ser vi på ulike typer interessekonflikter.

Vi fokuserer på konflikter innad i organisasjonen (personalkonflikter) og konflikter som oppstår på grunn av uenighet om ressurser (som for eksempel olje). Nå har danske forskere gjort en studie av foreldres og barnehagelæreres verdier og holdninger til pedagogiske spørsmål. Resultatene overrasker dem. Undersøkelsen viser nemlig at det er lite verdikonflikt mellom foreldre og de som jobber i barnehagen.

Ut fra profesjons- og organisasjonssosiologisk teori skulle vi vente . Vi deler konflikter i to hovedgrupper, interessekonflikter og verdikonflikter. Vi sier at interessekonflikter handler om fordeling av et begrenset gode, for eksempel tilgang til vann, mens verdikonflikter dreier seg om hva en oppfatter som rett eller galt. Her kan det ligge religiøse, idelogiske og kulturelle . SUV som mener at det er hans rett å kjøre sin bil hvor han vil.

Miljøaktivisten vil kanskje mene at vi burde få bort parkeringsplasser, mens bileieren mene at vi bør bygge flere av dem. For eksempel til sykehus, barnehageplasser og veiutbygging. En del av fellespotten blir også gitt tilbake til befolkningen i form av trygder og økonomiske velferdsordning som f. Forskjellen på interesse- og verdikonflikt er at interessekonflikter oppstår når ulike grupper kjemper om . I verdikonflikter forholder det seg snarere helt motsatt: Partene er uenige om hva som er et gode. Megling har funnet sin plass innen skoleverket, og er et viktig tiltak til motvirkning av for eksempel mobbing. Partene vurderer verdiaspektene ved den aktuelle ressursen forskjellig.

For noen er for eksempel skogen først og fremst viktig som levested for arter. For andre er den en kilde til lokal økonomisk aktivitet, er en fornybar ressurs som bør høstes etc. Handler ofte om personlige eller kulturelle verdier man vil sloss for, hva er riktig og hva er galt, hva kan man gjøre og hva kan man ikke gjøre.

Tradisjoner, overbevisninger, religion, politikk. Eksempler på dette er konflikter mellom forskjellige faggrupper og mellom for eksempel unge og gamle medarbeidere.