Vannets kretsløp

Denne drives av solenergien og er nødvendig for alt liv på jorda. Når vannet beveger seg gjennom kretsløpet veksler det mellom fasene flytende, fast stoff og gass. Beskrivelse av stadiene i. Vannet beveger seg fra vannlager til . The water cycle, from the U.

Det hydrologiske kretsløp , vannets sirkulasjon mellom havene, atmosfæren og Jordens overflate, veksler mellom is, flytende vann og vanndamp. Fordampning fra åpne vannflater eller . Tigris renner gjennom Bagdad. Kanskje rant det i Nilen den gang Faraos datter fant Moses i . Et rollespill om vannets kretsløp som gir et realistisk bilde på vannmolekylenes. Denne aktiviteten illustrerer vannets kretsløp i en plastpose.

Elevprodusert digital fortelling i naturfag på Brunla ungdomsskole der elevene skulle presentere et.

Takk for hyggelige kommentarer. Solvarmen fører til at vann fordamper fra hav, innsjøer, jordbunn, planter og dyr. Det fordampede vannet stiger opp i atmosfæren og det dannes skyer.

De fleste og største skyene bygger seg opp over havet. De føres med luftstrømmer inn over land. Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 2. Det blir aldri mer eller mindre vann på jorden, mengden av vann er alltid den samme! Vann er ikke bare noe som fisk svømmer rundt i, og som kommer ut av springen når vi trenger det.

Kortsiktig bruk av vannressurser er en fellesnevner for flere av verdens store miljøproblemer. Drivkraften bak vannets kretsløp er solen. Solen varmer opp vannet i havet, som fordamper og blir til vanndamp i luften. Stigende luftstrømmer bringer dampen opp i atmosfæren.

Her er temperaturen lavere, og dampen blir til skyer. Luftstrømmer fører skyene rundt kloden, og små vanndråper i skyene . Hele av jordoverflaten er dekket av vann.

Det er grunnen til at vi kaller jorda ”den blå planeten”. Vannmengden er den samme som den har vært siden jordas begynnelse – fordi vannet går i kretsløp. Bilde: Jorda – den blå planeten.

Når sola varmer opp vannet i havet fordamper det. Når solen varmer opp vannet i hav og overflatevann skjer det en fordamping. Vanndampen stiger inntil det når kaldere luftlag hvor vannet kondenserer og det dannes skyer. Noe av vannet går nedi grunnen og noe renner i . Prosjektoppgave for Norges Kreative Høyskoles linjer for 3D og Animasjon og Illustrasjon i Trondheim.

To start page for Nasjonal digital læringsarena. Diagram over vannets kretsløp. Evans, USGS, Colorado District. Oversatt av Dan Lundquist, Glommens og Lågens Brukseierforening ( GLB) og NGU.

Figuren er hentet fra USGS (med tillatelse fra Howard Perlman) og en mer utførlig beskrivelse av de ulike trinnene (på norsk) kan du finne på USGS. Dette blogginnlegget er en forenkling av kapittelet om vann i Matriks 8: Geografiboka. Innlegget er ment som hjelp til elevene mine i samfunnsfag.