Utviklingen av livet på jorda

Det første livet på jorda var bakterier. På bildet ser du stromatolitter, som er laget av en spesiell type bakterier. Det var disse bakteriene som begynte å lage oksygen for aller første gang! Visste du at… milliarder år er det samme som.

Den rådende oppfatning er at alt liv på Jorden er resultatet av en utvikling over svært lang ti med en felles opprinnelse.

De første livsformer kan ha liknet de kjemotrofe, anaerobe, termofile bakterier som finnes på havdypet der det sendes ut varmt, svovelholdig vann fra jordens indre. Denne store, revolusjonerende oppdagelsen resulterte i at denne gruppen ble favorisert i utviklingen også ved at atmosfæren gradvis ble oksiderende, og nye organiske molekyler hadde vanskelig for å dannes og for å eksistere. Utviklingen av liv på jorda. I dette kapittele blir følgende kompetansemål dekket: Du skal kunne.

Evolusjon ( utvikling ) er selve fundamentet i all biologi, læren om livet. Den naturlige seleksjonen virker på individet, men evolusjonen gir endring i populasjonen. Artene konkurrerer konstant med andre arter i den samme økologiske nisjen og adapterer seg til . Når plantene spiller en slik sentral rolle i overføringen av energi, forstår vi at plantelivets utvikling må ha hatt avgjørende betydning for utviklingen av dyrelivet på jorda.

Det gjelder særlig plantenes utvikling siden de begynte å kolonisere tørt land for ca. Det er den delen av plantenes . Innenfor biologifaget bruker man begrepet evolusjon om endringene levende vesener har gjennomgått over lengre ti på bakgrunn av endringer i de arvelige egenskapene. Evolusjonære prosesser står bak den store variasjonen av liv på alle nivåer . Lærermålet er: Gjør greier for teorier for hvordan livet på jorda har oppstått,og beskriv i noen hovedtrekk hvordan utviklingen av livet på jorda har foregått.

Jeg vet at det har skjedd en utvikling der blant annet dette har skjedd: 1. Utvilkling fra ukjønnet til kjønnet formering. Noe som har ført til mer variasjon . Siden det nettopp hadde vært en masseutrydning av alle dinosaurene var livet på jorda noe ubalansert. Tertiær markerer derimot en rask utvikling av planter, insekter, fugler og pattedyr. Pattedyrene hadde levd like . Learn faster with spaced repetition.

Vårt solsystem har sola i midten, med planetene i bane rundt. Etter at solsystemet ble dannet begynte jordas utvikling , og jorda er fortsatt i utvikling , både geologisk og økologisk. Et av de store spørsmålene er hvordan livet på jorda oppsto og hvordan det utvikler seg. Alt liv består av celler, og plante- og dyreceller er .

Kontinentenes vandring og istider. Dra i spaken til venstre eller linja over årstallene for å se utviklingen på Jorda ! Design: Arnfinn Christensen, Forskning. Slutt-Perm- katastrofen. Hadde det fortsatt slik, ville karbondioksidet blitt brukt opp, og utviklingen av livet på jorda ville bokstavelig talt blitt kvalt i fødselen. Men fordi kontinentene på jorda driver som isflak på et hav av lava, blir det gnisninger mellom flakene.

Her flommer lavaen fram, som for eksempel på Islan Hawaii eller langs den undersjøiske . Naturvitenskapens svar på dette gir oss noen biter av puslespillet, men fortsatt er mye et mysterium. Hvordan kan livet ha oppstått fra ingenting? Vi har bedt biolog Maiken Elvestad Gabrielsen gi oss svar sett fra evolusjonens . I et vindu kan du se hvordan livet på lan i vann og i lufta har utviklet seg. I tillegg viser tidsmaskinen store katastrofer som utryddet storparten av livet på jorda flere ganger.

Klikk på de røde linjene langs tidsaksen for å se! Emne: Denne Geoaktiviteten kan utgjøre en del av et undervisningsopplegg om jordas historie, fossiler eller geologisk tidsskala. Alderstrinn: – år.