Utrydningstruede arter

Rødlista presenterer arters risiko for å dø ut, og omfatter arter som reproduserer i Norge med tilliggende havområder . Truede arter er arter som står i fare for å dø ut. Den offisielle oversikten over hvilke arter dette gjelder gis i den nasjonale rødlista. Fjellrev, ulv og lomvi er blant artene som er kritisk true. Verdens naturfond sin liste over de ti mest truede dyrene i verden. Forskerne mener prosent av plantene og dyrene de har vurdert er truet.

Hvert andre år legger IUCN ut sin liste over verdens truede dyrearter. Det er forskjellige graderinger av hvor truede de er. Flere norske pattedyr står på listen. Hvis du vil se disse artene før de dør ut, gir vi deg en oversikt over hvilke dyr du bør se og hvor de finnes. De fleste av disse dyrene er . Bare noen få av de mange truede dyreartene kommer på listen og blir gitt beskyttelse ved loven.

Mange flere dyrearter blir utryddet, eller vil potensielt bli utryddet, uten å få offentlig oppmerksomhet. At en dyreart havner på en liste over truede dyrearter kan også være en ulempe, siden det gjør dyrearten mer verdifull og . Det er ikke så vanskelig å samle inn penger til å redde en utrydningstruet plante som tilfeldigvis lager et stoff som kurerer kreft. Her er verdens mest truede dyr. Trykk på bildet for å se stort bilde og bildetekst.

Artene er fordelt på land. DOVENDYR: Denne krabaten er et dvergdovendyr . Stadig flere arter står i fare for å bli utryddet, enten fordi de er ettertraktet eller fordi leveområdene forsvinner. For noen er det satt i gang spesielle ordninger for at de ikke skal dø ut. Her kan du lese om noen av våre truede arter. Skal vi stoppe det dramatiske tapet av planter og dyr må vi klare å redde regnskogen, hvor over halvparten av landjordas dyr og planter lever.

Om ikke noe gjøres, kan den nylig registrerte pilgiftsfrosken Andinobates cassidyhornae være den neste som forsvinner. Frosken ble ført opp på rødlista over utrydningstruede arter. Omtrent to tusen arter i Norge er utrydningstruede. Det lages planer for å ta vare på enkelte av disse, og målet er at artene skal overleve i norsk natur på lang sikt. En art kan kalles for truet dersom det er mer enn prosent sannsynlighet for at arten har dødd ut om 1år.

Bare i løpet av de siste tiårene har det skjedd en merkbar forverring i situasjonen for mange dyr, og andre organismer, både i Norge og globalt. Et tiltagende antall arter går tilbake og blir truet. Hvilke dyrearter er truet, og hvorfor er de . Men hva betyr det egentlig at en art er truet? Menneskers handlinger dreper dyr.

Helt siden vi begynt å bruke om olje, gass og kull, også kalt fossile brensel, til å utvinne energi. Energien vi produserer går i dag til kjøretøy, varme opp hus, drive maskiner og industrier og kraftverk. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter.

Bruk denne siden for rødlistesøk. Fortsetter utviklingen, risikerer orangutangen på Borneo å være utryddet innen få år. Til sammenligning har det største Amazonas-landet, Brasil, . Hjelp oss å hindre ulovlig handling av truede dyrearter ! NMF kommer også til å sette søkelyset på den barbariske nedslaktingen av hai, som følge av . Totalt truede arter er utpekt som prioriterte arter. Disse artene har et ekstra sterkt skydd gjennom egne forskrifter.

Alle arter har en rolle å spille i . Likevel blir rødlisten stadig lengre.