Utredning forsikringssvindel

Derfor bruker bransjen store summer på etterforskning, eller utredning som de kaller det selv. Lenger nede i saken finner du hva selskapene selv har svart oss på hvordan de . Utredning av forsikringsskadesaker kan være nødvendig både for å avklare en oppstått mistanke om forsikringssvindel , eller at hendelse og krav fremstår uoversiktlig og dekning og ansvar er uklart. Finans Norge – Enhet økonomisk kriminalitet.

FaVer AS består i hovedsak av medarbeidere med lang erfaring som etterforskere og senere utredere for ulike . Antall saker som faktisk utredes hvert år er ikke tallfestet i. Kolbotn-dame jakter forsikringssvindlere. Hvert år tar Gjensidige pulsen gjennom en spørreundersøkelse på folks holdninger til forsikringssvindel. Utredning viser at foreldrene bevisst holdt tilbake opplysninger om barnets helse for å få en forsikringsdekning de ellers ikke ville fått.

Det er gjennom de siste årene blitt registrert omfattende forsikringssvindel. Dette påvirker premien til hele felesskapet, noe som belastes hver enkelt kunde. UÆRLIG: Ekspertene mener at det finnes store mørketall på forsikringssvindel. I tillegg til ren svindel.

Og så mener bransjen selv de er blitt flinkere på å utrede svindel. Mot den det rettes kvalifisert mistanke om forsikringssvindel. Hvor gjennomføres observasjon ? Nærmere undersøkelser viste at kunden hadde hatt svært mange problemer med bilen. Reparasjonene hadde vært mange og . Gjensidige har en langsiktig strategi for å bekjempe forsikringssvindel , noe som vil komme våre kunder og samfunnet til gode.

Som et ledd i dette arbeidet søker vi en analytiker som skal jobbe med å avdekke forsikringssvindel. Stillingen rapporterer direkte til leder for Utredning. DA DU FØLTE DEG TRYGG: år etter at bilen ble stjålet fant If Skadeforsikring en bil i vannet utenfor Moss.

Det viste seg å være et venne-tyveri. Foto: If Skadeforsikring. Ifølge en utredning som Gjensidige har gjort om forsikringssvindel , godtar prosent av befolkningen å legge på litt ekstra på skadeforsikringen.

Hele tre prosent oppgir at de har gjort det selv, skriver Aftenposten. Fysisk tyveri, for eksempel å stjele noe fra matbutikken, er ikke ansett som sosialt akseptert. Hun oppga forsøket da Gjensidige satte i gang utredning av skadesaken. Eieren ble anmeldt for forsøk på forsikringssvindel. I dag består selskapenes utredningsavdelinger av ca.

Bergensparet ferierte i Spania. Primæroppgave: Utredning av saker med mistanke om forsikringssvindel. Oppsporing og tilbakeføring av stjålet gods . Selv om det har vært en markert økning i antall avslørte saker, er det vanskelig å motarbeide forsikringssvindel. Den år gamle mannen forsikret fritidsbåten for 650. Tre uker senere meldte han båten stjålet.

If vurderte verdien på båten til 500. Senere mottok If et anonymt tips om at dette var forsikringssvindel. Ifølge fagdirektør Cecilie Rønnevik behøver det ikke foreligge noen konkret mistanke før Gjensidige setter i gang utredning.

Forsikret båt som brant åtte år tidligere. Terskelen er udefinert, og det kan holde at du har. Har Gjensidige interesse av mine handleposer så .