Tresking av korn

I tidligere tider var det vanlig å bruke en sliul, men i dag finne egne maskiner ( skurtresker) som gjør dette. Mange bygdesmeder laget treskemaskiner som var en del av det tradisjonelle gårdsutstyret slik at treskingen ble lettere og kunne gjøres etter at nekene var kommet i hus etter skuronna. Kornet ble da gjerne malt på . Maskiner og utstyr som ble brukt i forbindelse med tresking , rensing, lagring og transport av korn , blir oppsummert her. Vi ønsker hjelp fra leserne til å forklare bruken av gjenstandene, hvor og hvordan de ble laget.

Hvis du har opplysninger eller kommentarer til samlingen, send en e-post til oss.

Norsk Landbruksrådgiving Øst. FRA BLOMSTRING TIL TRESKING. Kartlegging av ugrassituasjonen. I perioden fra blomstring til gulmodning skjer en overføring av assimi- lasjonsprodukter dannet ved fotosyntesen fra strå og blader til kornet ,. De fleste jobber er blitt enklere med tida. De tre eldre småbrukerne som har gått sammen om jobben . SØR-ODAL: Lars Kristian Vasaasen har så vidt begynt treskingen av 7dekar med korn.

Normalt er vi ikke i gang før i midten av august.

Dette er rekordtidlig, sier han. Mengde er viktig, men minst like viktig er kvaliteten. Dersom jeg klarer å levere matkorn, er prisen betraktelig høyere enn korn til fôr. For min del utgjør det 35. Omfatter nå også prosessene med skjæring av stående, modent korn og rensing av kornet ved hjelp av skurtresker.

Kostnaden for å tørke kornet to prosent ekstra, har vi satt til fire øre per prosent vann, altså åtte øre per kilo korn. Hvis man har korntørke selv, vil dette selvfølgelig være mindre, men ofte er ikke de gamle gårdsanleggene tilpasset kapasiteten på en fots tresker som høvler over hele arealet på en dag eller . Tresking , det å skille korn eller frø fra strået. Overordnet post: Norbok. Annen klassifikasjon: N 65. Domkirkeodden – Photographer Sveinhaug, Mikkel.

License Contact owner for more information. Men etter en tidlig våronn og rekordvarm sommer, sto kornet klart til innhøsting allerede den 25. Stangebonden har aldri vært borte i noe lignende, og Hedmark Landbruksrådgivning kan legge til at dette er veldig sjeldent. Det har bare blitt registrert tresking av korn så tidlig som i juli tre ganger . Sloger til tresking av korn med handemakt.

Romsdalsmuseets gjenstandssamling nr.

Slåmaskiner og hesteriver . Det står mye korn igjen i Vestfol og vi venter på tørk og treskevær. Noen steder er det så dårlige avling at det kan være aktuelt å komme inn under avlingsskadeordningen. Her sier forskriften at du som bonde må gjøre det du kan for å få inn avlinga, men man skal ikke presses ut på jordet hvis det skaper .