Tiroler okse

Rasens opprinnelige formål var å bli brukt som trekkdyr, og i kjøtt og melkeproduksjon. Dyra beiter på høyder over Norges høyeste fjell,. Dermed egner de seg godt til landskapspleie og økologisk drift. Rasen er også kjent for lette kalvinger og et godt lynne.

Resultat fra kåring av begge oksene ventes snarlig. Den ene oksen er under stambokføring.

Se vedlagte P-Bevis for meir info. Kyrnes gode melkeevne gjør at kalvene ved avvenning kan konkurrere med tyngre raser i vekt. Vi har ønsket å benytte fire-fem nye okser hvert år, for å få så bredt avlsgrunnlag som mulig.

Når vi velger okser , har vi lagt hovedvekt på kjøtt, fordi vi mener dette er det viktigste for å bygge opp en konkurransedyktig bestand i Norge. Videre er rasen nøysom og krever totalt sett mindre fòr-tilgang en mange andre raser. Tenker da en kombinasjon av ammeku og oppforing av innkjøpte okser.

Tiroler gråfe okse i høsten. Lønner det seg å holde seg til maks antall ammeku man får tilskudd for, og heller makse ut antall okser man kan produsere for til?

Kalvingsvansker far til kalv, Kalvingsvansker far til ku, Dødfødsler far til kalv . Les også: Ei lita ku med god tilvekst. Som en del av jakten lover de i siste nummer av Tyr-magasinet premie til den produsenten som først klarer å få fram en kolla okse av rasen gråfe. ID NUMMER, SEMIN NR FAR, FØDSELSDATO, FORVENTA KALVING, SEMIN NUMMER OKSE , AVLSVERDI PÅ DYRET.

Kalvene drikker melk av mora hele sommeren og skilles fra mora i oktober. Det er kun unge okser og kviger som leveres under merkevaren NordlandGård. Slakt fra kviger er noe mindre og har ofte litt . Framfôring av okser (?). Britisk rase (Skottland).

I kryssing med NRF: 9ingen kalvingsvansker. Okse leies inn, og de siste to årene har han krysset inn Charolais i besetningen. Arnt Ivar erfarte også mjuke og dårlige klauver. Ung okse , kastrat og okse over 2kg, Kr. Gjelder ung okse , kvige, kastrat og ung ku f. Kjønnsseparert sæd SpermVital.

En okse med høyt rangtall for fôrutnytting har bedre fôrutnytting enn rasen det aktuelle året, osv. I Rangtall, totalt blir enkeltegenskap- ene vektet sammen til en.