Timepris lastebil

Lastebil (Tippbil), 780 970 stk. Massetransport time evt. Tilflytting liten maskin (tonn, minidumper), 1. Pigging med maskin 1-tonn, 860. Vi priser svært få jobber i ren tradisjonell anbudskonkurranse.

Ofte opplever vi at det grunnlaget vi skal prise på er mangelfullt, eller at utgangspunktet er rene funksjonsbeskrivelser. Når en forbruker skal vurdere ulike typer tilbu så vurderer han egentlig epler mot pærer. Deponiavgift dekkes av byggherren og skal ikke medtas i enhetspris. Ved behov for transport utenfor GLØRS område (spesialdeponi) avregnes transportkostnad ihht. Sprenging av fjell i grunnen.

Byggherren er ikke kjent . I snitt blir er det beregnet nærmere timer pr dag, til tross for at han bare har vært der 7. En forklaring han gir er at han har beregnet full timepris på gravemaskin og halv på traktor (på samme timen), fordi traktoren står og går på . Tørrbiler: 18–palleplasser, med sideåpning og løftelem. Kjølebil: paller med sideåpning. Eller be om pris på lengre oppdrag. Kunder med høy trafikk kan inngå fastavtale. Bompenger for varebil er inkludert.

Ekstra bompenger på dager med dårlig luftkvalitet i Bergen, vil bli fakturert som tillegg. Faktura under Kr 30- belastes med Kr 4- i omk. Vi har små og store lastebiler , kranbil og vogntog.

Vi kan levere distribusjontjenester, kjøring av pall og hasteturer. Vi kjører lokalt, nasjonalt og internasjonalt og ikke minst til alle døgnets tider! Pris budbåt etter avtale.

Bare ring eller send oss en mail. Ring oss for et godt tilbud! Hjullastere, L5L6 Lkr 785. Tillegg for: – feiekost eller spylevogn. Bobcat, gaffeltruck kr 715. Setter du pris på deg selv?

Dette er et verktøy for konsulenter, frilansere og andre næringsdrivende som baserer arbeidet sitt på timer. Kalkulatoren beregner hva du må ha i timen for at du skal sitte igjen med ønsket lønn og profitt, etter at utgifter og dødtid er trukket fra. Begynn med å skrive inn en realistisk årslønn (før skatt) . Minigraver Mecalac tonn. Tilegg for bruk av pigger. Veiledende priser på kjøretøy.

Alle timepriser på kjøretøy og maskiner er inkludert sjåfør. Mindre oppgaver som beskjæringsjobber og annet som tar maxsimalt ca dager vil bli utført . Jeg vet følgende: Man må ha løyvekurs,og en lastebil såklart. Hva mer må til,og hvor mye antar man at det. Videre må han også være villig til å betale en grei pris for bilen, slik at du kommer deg ut av dette sånn noenlunde med økonomien i behold. Ved nedgangstider som sjåfør, så kan du bli . I tillegg kommer utlegg til vask og enklere ettersyn og vedlikehold.

De forannevnte kostnadene vil utgjøre et tilnærmet fast beløp pr kjørt kilometer. Det kan være vanskeligere å beregne de faste . Gravemaskin, Caterpillar .