Tilskudd sidet trønderfe

Søknad om tilskudd følger de ordinære regelverk gitt av Landbruks og matdepartementet og forvaltes av Statens. Endring i tilskudd til bevaringsverdige storferaser. Endringene påvirker blant annet tilskudd til kyr av . Norsk Bufe har selv vært for at alt tilskudd skal utbetales sentralt for at det skal bli mer rettferdig og likt over hele landet, men det var da en forutsetning at det . Møre og Romsdal, Opplysninger ikke funnet på Fylkesmannens nettside.

Sør- Trøndelag, Alle bevaringsverdige storfereaser, Grå trøndersau og Gammalnorsk spælsau. Nord-Trøndelag, Alle bevaringsverdige storfereaser, Grå trøndersau. Tilskudd til bevaringsverdige storferaser, husk å oppdatere Kuregisteret før nyttår! Dette er en viktig melding til alle som søker om produksjonstilskudd til bevaringsverdige storferaser. Det var mye svartsidete og røde dyr, og også hornete individer.

Det var stor uenighet om hvilken rasestandard man skulle velge, men valget falt til slutt på den svartsidete typen det ble satset på i Trøndelag. Ved dette valget fikk man fordelen ved å få et stort enhetlig avlsområde for rasen. Regjeringens omfordelingspolitikk i landbruket får selvsagt konsekvenser også for bønder innenfor nisjebedriften Urfe, med mindre tilskudd til de små brukene. Dette fører til at rasene dølafe og vestlandsk raudkolle regnes som kritisk truet, mens telemarkfe, sidet trønderfe og nordlandsfe (STN), vestlandsk fjordfe . Tilskuddet betales per dekar dersom gårdbrukeren benytter bestemte jordarbeidingsmetoder12. Rasen er naturlig kollet, og som oftest svartsidet.

Sidet trønderfe og nordlandsfe . Fargefordelingen varierer fra ensfarget svart med. Det forskes mye på dette som ekstra proteintilskudd til dyr. Spesielt i økologisk sammenhang er dette en viktig. STN) Du ringer til inseminøren ca timer før du.

Prosjektfettsyreri melk. Nyttige linker til kompetansetilbydere og orientering om hva de. Tilskudd kan gis til dyr registrert som steigarsau låst rasekode . Gårdskartene finner du på Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) sine sider, under.

Det gis tilskudd per dyr på foretaket per 1. Mens det er minst kritisk for sidet trønderfe og nordlandsfe. Mest kritisk: Vestlandsk raudkolle er den rasen som er mest kritisk, med bare. Dette stilles også som krav for at tilskuddet for bevaringsverdige storferaser skal kunne utbetales.

Vi har kommet langt siden Nina Sæther, Ellen Messel og Bine Melby.