Tiller forfatter

Han er utdannet historiker. Den ble også nominert til Brageprisen. Det er knapt noen annen forfatter her i landet som så overbevisende bruker den trivielle og banale dagligtalen . Terje er en gutt dratt mellom ønsket om å ordne opp og glatte ut på den ene siden, og et indre raseri på den andre siden.

Som ung mann havner han i alvorlige voldsepisoder, det er dyret i meg som tar kommandoen.

Til slutt møter vi også David selv, og paradoksalt nok viser denne skikkelsen, som så mange har kretset rundt, seg å være en lite imponerende karakter. En middels mislykket forfatter full av aggresjon og underlegenhetsfølelse, og med et dårlig utviklet selvbilde. Derfor er Begynnelser en roman som gjør inntrykk.

Hovedpersonen i romanen er innlagt på en psykiatrisk institusjon, skyldig i kriminelle handlinger som han ikke helt forstår. Begynnelser er også politisk aktuell, med miljøsaken som et bærende motiv. Hittil har norske forfattere i liten grad skrevet om klimaet, kanskje fordi resultatet . Innsirkling ble for meg en av disse helt spesielle romanene som ga meg den sjeldne følelsen av virkelig å lese noe nytt og annerledes. Les hele presentasjonen .

Veldig fint å være nominert til Bokhandlerprisen sammen med ni flinke forfattere. Gripende om menneskenes forhold til hverandre, og til naturen. Livet må leves forlengs og forstås baklengs, skrev Kierkegaard og i Begynnelser rulles livet til miljøverneren Terje opp i omvendt . Arbeidet har vært både krevende og slitsomt, sier han selv. Nå har forfatteren fra Namsos skrevet siste ord i Innsirkling som slippes på markedet til høsten.

Tiller was given… vimeo. Samtidig er han aktuell med et . Miljøpartiet de Grønne vil innføre lokale valutaer. I en tenkt valutareise gjennom det grønne Oslo kunne vi ha kommet til å trenge både Frognerfranc, Holmenkolldollar og . Samklang (Heftet) av forfatter Mary Brekke. Se flere bøker fra Mary Brekke. Med Innsirkling-trologien plasserte han seg i det litterære elitelaget i Norge.

Det handler om familiekonflikt, . Håkon Lasse i Ukraina, Steinar i Meråker og Terje i dårlig form og uten stemme var fraværende. Hverdag i krig er en erindringsbok der forfatteren forteller fra egen oppvekst i Trondheim under krigen. Hans siste roman, Innsirkling, befester et allerede solid etablert, men like fullt løfterikt ungt forfatterskap.

Skråninga, der han fremsto som en allerede fullbefaren forfatter.

To år etter kom Bipersonar,. Hva er vel bedre enn at det dukker opp en forfatter i norsktimene på skolen? Bjørn Esben Almaas engasjerte elevene med opplesing og en aldri så liten leksjon i skrivekunsten. Morsomt, interessant og lærerikt, sa elevene etterpå.

Lærerne lot seg også inspirere. Forfatterbesøket var det tredje i rekken av .