Teorier om hvordan livet oppstod

En ny og kontroversiell teori om hvordan livet begynte på jorden skaper debatt blant forskerne. Teorien går ut på at livet oppstod i små hulrom i steiner på havets bunn. Merkelig nok er det vanskelig å definere liv. Et forsøk på å sammenfatte noen av de nåværende teoriene om livets opprinnelse følger, men det hersker mye usikkerhet rundt mange av teoriene.

Naturvitenskapens svar på dette gir oss noen biter av puslespillet, men fortsatt er mye et mysterium. Hvordan kan livet ha oppstått fra ingenting?

Vi har bedt biolog Maiken Elvestad Gabrielsen gi oss svar sett fra evolusjonens . JEg sitter å leser på eksamen til videregående og har noen huller i notatene mine. Jeg lurer på om noen kan forklare litt mer om ulike teorier på hvordan livet på jorda oppstod ? Mange som tror på evolusjon, vil si at livet oppstod for milliarder av år siden i en tidevannsdam i en strandsone eller begynte i havdypet. Hun sier om de nåværende teoriene om hvordan disse byggesteinene for liv kan ha oppstått ved en tilfeldighet: Ingen av dem har gitt oss en ordentlig tilfredsstillende forklaring på . Noen forskere har lansert teorier om at det har eksistert molekyler som var forløpere for genmaterialet slik vi kjenner det i dag.

De antar at det er mer sannsynlig at slike molekyler kunne oppstå spontant av . Den etablerte teorien i dag er at alt liv oppsto fra havet, som de da kalte ursuppa.

Jorda var fremdeles fersk, og massevis av stoffer fløt rundt på havene som biprodukter fra vulkaner. Så kommer det snedige: Hvis jeg ikke har misforstått helt, er den etablerte teorien at lynnedslag i havet fikk avanserte . Hvor kom den første cellen fra? Når var det livet oppsto? Nesten 2år etter at Galápagos unike dyreliv inspirerte Darwin til sin banebrytende teori , er øyene fremdeles hjem for de mest unike vesnene på Jorden. Et gjennombrudd innenfor forskning i kunstige celler kan bidra til å forklare hvordan livet oppsto på Jorden.

Nå har amerikanske forskere demonstrert hvordan kunstige celler – uten gener i det hele tatt – kan dele seg asymmetrisk. Nye funn styrker teorien om at livet ble bråstartet av Mars. Pizzateorien og teorien om livets suppe har til nå vært de mest anerkjente om hvordan livet oppsto på jorda. Teorien er ikke ny, men funnene fra den seneste undersøkelsen av den såkalte Murchison-meteoritten har økt sjansene betraktelig for at livet kan ha en . Nå har forskere funnet en ny forklaring på hvordan livet på jorda først oppsto.

Teorien er oppsiktsvekkende, da den utfordrer den gjeldende superteorien om at RNA-molekylet, en slags slektning av DNA, var det som kickstartet alt liv. Ifølge den nye studien kan ikke RNA vært alene om å starte ballet. Jorda tok form for drøyt milliarder år siden, og det later til at det har eksistert livsformer her i minst av dem.

Nå er én populær teori akkurat blitt betraktelig styrket, melder blant andre New Scientist. Bi er : gjør greie for noen teorier om livet på jorda. Lærermålet er: Gjør greier for teorier for hvordan livet på jorda har oppstått,og beskriv i noen hovedtrekk hvordan utviklingen av livet på jorda har foregått.

Helt i yttergrensen finner vi spor av lyset som oppstod kort tid etter Big Bang.

Fra urcellen oppstod det spontant planter, dyr og mennesker ved naturlig seleksjon og kamp for tilværelsen. Dette utsagnet mener vi tar for seg hovedtrekkene i utviklingslæren. Men først er det på sin plass med en historisk oversikt over hvordan og hvorfor teorien ble til. Hvem var egentlig Charles Darwin, og hvorfor kom . Det første cellelivet på Jorden oppstod sannsynligvis i et vulkansk gjørmehull, tilsvarende Darwins teori om en varm, liten dam, forteller en ny undersøkelse. I nesten seks millioner år har medlemmer av menneskeslekten levd i Etiopia og etterlatt seg en tidslinje over hvordan primitive primater med små . Forstår jeg det rett mener vitenskapen at livet oppstod på jorda relativt kort tid etter den ble dannet for ca milliarder år siden.

Vi vet jo mye om de første levende livsformene på jorda som alle nålenvende arter stammer fra, men det er forsatt veldig mange biter som virker til å mangle når man går langt nok . Dagens ledende teori går ut på at de første livsmolekylene ble til ved en tilfeldighet, da organiske molekyler i urhavet slo seg sammen for fire milliarder år siden. Etter at solsystemet ble dannet begynte jordas utvikling, og jorda er fortsatt i utvikling, både geologisk og økologisk. Et av de store spørsmålene er hvordan livet på jorda oppstod , og hvordan det utvikler seg.

Alt liv består av celler, og plante- og dyreceller er ulike på flere måter.