Tallefjøs ammeku

I forhold til tallefjøs vil en kunne klare seg med et mindre areal pr. Også i fjøs med liggebås er man avhengig av binger til kuer som kalver, sykebinger og kalvegjømmer, mange velger dypstrø av halm eller flis her. Noen velger isolerte fjøs selv til ammeku som tåler kulde godt, kanskje . Antall dyr per eteplass.

Mulighet for fiksering av alle individer eller grupper av besetningen. Ivareta grupper av dyr som trenger sterkere oppfølging. Variasjon i fôrstyrke ved ”kombinert” produksjon. Her vil fôrstyrke og mengde variere mye.

Mekaniseringsgrad er helt . Eller et lukket bygg på 18xmeter til kroner mill. Kristian Kvernland (61), tilbygg til eksisterende med full fraukjeller. Bygger noe utradisjonelt. Han hadde planer om et prosjekt med å rehabilitere . Bratberg bygger uisolert tallefjøs basert på halm.

Ammeku krever et billig bygg for å bli lønsomt. På vesladskysten er det klima til uisolert, mens andre plasser kan det bli dyrt med varmekablar i renner og oppvarming av vatn osv. Skal du ha talle derimot er det greit med uisolert da tallen . Satse på ammeku og oppforing av okser innlegg 24.

Flere resultater fra gardsdrift. PASSER INN: – I våre områder bør vi drive intensivt, og da passer tunge raser som Charolais, mener Ingar Andersen. Mjølkeprodukson i samdrift på NRF. Simmental som det drives aktiv avl på.

SISU hest og husdyr leverer fjøs med stålbuer og stålkonstruksjoner. Innredningen produseres hos DanEgtved og er godt egnet både til melkeku og kjøttfe. Bygningsløsningene er av enkleste sort, men de fungerer, sier Morten Storeng. Han er akkurat blitt kåret til Årets ammekuprodusent av Nortura, Animalia og Tyr. Selv mener vinneren at det er tilfeldig at akkurat han ligger på topp dette året, men tallenes tale er klar.

Ingen avvente flere kilo kalv per mordyr . Valgte kaldfjøs: Bartnes jobber som regnskapsfører i tillegg, og planla i utgangspunktet å bygge et isolert ammekufjøs, da han ikke har tid til å skrape gjødsel med traktor. Han bestemte seg for å gå for kaldfjøs, da han fant et kjettingsystem som skulle fungere i minusgrader. Tilbud for Norturamedlemmer – fastpris.

Det gjorde det imidlertid ikke. Søknad til Innovasjon Norge. Talleløsninger med fleksibilitet. Takk til familie som har lest korrektur. I et tallefjøs er det viktig å fordele dyretrafikken mest mulig ut over arealet.

Mye trafikk samlet på mindre arealer som ganger og fôringsplass gjør at det raskt blir . Fjøs til spesialisert storfekjøttproduksjon. Tradisjonelt båsfjøs med spaltebinger ungdyr. Ungdyr – spaltefjøs med gummibelegg. Dreining mot liggebåsfjøs pga av strøkostnader.

Utfordringer med enkel liggebåsfjøs pga kulde. Fjøset er et tallefjøs 18x50m med plass til ammekyr og 280m halmlager. En ekstra finesse i dette fjøset er lysplater i gavel og møneventilasjon med lysplater i taket. Fjøset har 4m innvendig fôrbrett, 2m gjødselareal og 10m dype tallebinger. Betongarbeidet er utført av Pietaris AS, . Interessen for ammeku og kjøttproduksjon øker og mange undersøker muligheten for eller velger å satse på en slik produksjon.

Illustrasjon: enkelt tallefjøs med talle og flyttbar fôringsløsning. En avvent kalv per ammeku per år bør være et klart mål for enhver. Jeg er litt for god til å utsette kjedelige ting som burde vært gjort, sånn som å male fjøset.

Men nå er ihvertfall denne veggen helt ferdig!