Synkronisering brunst sau

Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Brunstsynkronisering ved hjelp av herrebesøk som han beskriver, er også lurt. Forøvrig er det lyset som styrer brunsten hos sau.

Svært sjelden å få brunst i sommerhalvåret. Det kan av og til også være et problem å få livlammene i brunst. Om du vil slippe væren eller gå med den i ban avhenger vel først .

Værens ankomst i flokken i paringstida kan stimulere igangsetting av brunsten , intensivere og tildels synkronisere den. Kjønnsmodning hos søyene er ofte mer avhengig av vekt enn alder. De fleste er kjønnsmodne ved 8-måneders alder, men kg ser ut til å være minim um levendevekt for å komme i brunst. Når han har kartlagt kva sauer som er i brunst , sjekka stamtavler for å unngå innavl og funne kombinasjonar han trur passar godt saman, slepp han til vêren. Ved å synkronisere brunsten , styrer han både aktiviteten til vêrane og fordeler lamminga så jamt han kan.

Vi har historisk jobbet. Dersom de viser tegn til brunst , tas de inn i egne båser, her sjekker vi indeksen på dem og inseminerer elitesauene, mens de øvrige blir bedekket av prøveværene. Finsk landrase er kjent for å få mange lam, voksne søyer kan få opptil 5-lam.

Lammene kan patte mora og stå i løpet av få minutter. Begge kjønn blir kjønnsmodne i løpet av første leveår. En vær kan parres med opptil 1søyer i året, men når brunsten blant søyene i flokken er synkronisert bør en ikke satse på at væren . Synkronisering av brunst og hormonbehandling på sau.

Fortsatt semingransking på Særheim og Blindheim. Nedfrysing av sæd på Særheim, eventuelt Blindheim. Betaling av seminværer som ikke blir satt inn på stasjon.

Utsjalting av uinteressante seminværer a). Hvilke værer ønsker vi å . Til høsten blir det trolig også mulig for andre kolleger av sauebøndene å få kjøpt livdyr med helt nye blodslinjer. Noen billig fornøyelse blir det imidlertid neppe.

Inkludert embryoene, arbeidet til den australskfødte veterinæren Ian McDougall og utgiftene til norske dyrleger for brunstsynkronisering på forhån . En synkronisert brunst er gunstig for at lammeperioden på vårparten ikke skal trekke i langdrag. Tap i utmark og til rovdyr. Når alle dødsårsaker inkluderes, tapes årlig rundt av alle sauer og lam på utmarksbeite, men tapstallene varierer mye mellom de ulike regionene i landet.

Tapstall i en region kan også svinge fra år . Virkningsmekanisme: Kloprostenol forårsaker funksjonell og morfologisk regresjon av corpus luteum, luteolyse, med påfølgende brunst vanligvis 2-døgn etter behandling, og normal ovulasjon. Stille brunst (ovulasjon uten brunst ).

Abortprovokasjon i drektighetens første 1dager . Prisen inkluderer embryoene, arbeidet til den australskfødte veterinæren Ian McDougall og utgiftene til norske dyrleger for brunstsynkronisering på forhånd. Les også: Gardbrukar utgjer eiga bok om villsau Denne artikkelen ble . Dette for at dyret skal få orden på hormonbalansen og koma i god brunst. Det optimale er å kunne fôre jamt og ha ein sau i godt hold til paringa, slik at ein kan fôre jamt heile drektigheitsperioden.

Hak av for synkroniseringen med PDA skjer via internett. Registrerte alle søyer ved hjemkomst med lesestav, trodde de skulle stå som hjemkommet ved overføring til Led sau. Finner ikke noe om dette. Du skal skrive lamming også på de tomme der lammevansker enten er tom, ikke brunstig , eller uparet.

PDA til PC så lenge du har trykket lagre uten. Så var det den tiden på året igjen! De fleste sauer kommer kun i brunst om høsten, og ved å bruke en vær kan brunsten synkroniseres til en viss grad.

Jone fikk forkle på slik at han ikke fikk tjuvpare noen av søyene de to dagene han var inne med dem. Forfatter 36melingPublisert 23. Skal brukes i kombinasjon med PGF2α eller analog. For kyr med brunstsyklus.

En vær kan bedekke opptil 1søyer i året, men når brunsten blant søyene i flokken er synkronisert bør en ikke satse på at væren betjener mer enn søyer.