Sykdom og behandling 2016

Boken gir oppdatert fagkunnskap i grunnleggende sykdomslære, sykdomsprosesser og sykdommer i kroppens ulike organer. Boken er pedagogisk oppbygd med kliniske eksempler, informative figurer og kontrollspørsmål. Boken består av deler: Del gir en innføring i sykdomsbegrepet og . Prøv å søke etter flere utgaver.

Ideen bak kunnskapspakken ºC Hvorfor ºC?

C er en kunnskapspakke i medisinske og . Denne boka gir kunnskapsgrunnlaget for å forstå slike problemstillinger. Undersøkelser ved sykdom. Legemidler ved sykdommer i respirasjonsorganene. Oslo: Gyldendal akademisk. Pris kr 9(spar kr 128).

Sykdommer i endokrine organer. Disse virusene kan føre til den neste store epidemien.

Kapittel Hva er sykdom? Mikrober, helse og sykdom. VAR Healthcare (elektronisk prosedyreverk over praktiske prosedyrer i sykepleie) Tilgang via Fronter. Innføringskurs i Migrasjon og helse 14.

Ulike forståelser av helse, sykdom og behandling. Et medisinsk-antropologisk perspektiv. Karin Harsløf Hjelde, forsker I, NAKMI. Skrevet av Caïssa Gjølberg. Oppdatert dato: Tirsdag 22.

Nevropatisk smerte kan stamme fra både sykdom og skade. Nervesystemet løser denne kompliserte oppgaven ved hjelp av sin spesielle evne til å formidle og behandle signaler. Må søkes individuell refusjon. Adjuvans til levodopa hos pasienter med fluktuasjoner, Vanlig med gastrointestinale bivirkninger. Bjørn A Moum, overlege og professor, gastromedisinsk av OUS og UIO.

Inflammatoriske tarmsykdommer rammer ofte unge mennesker og forekomsten i vestlige land er tydelig økende. Tidlig diagnose og identifisering av risikofaktorer for alvorlig sykdom er viktig for å kunne gi tilpasset behandling.

Fagstoff: Kunnskap om sykdommer , diagnoser og ulike behandlingsformer er en viktig del av helsefagarbeiderens faglige kompetanseområde og danner grunnlaget for å kunne yte profesjonell helsehjelp. Forebygge Severs sykdom.