Svartfjes sau

Han vert rekna som den mest hardføre rasen i Storbritannia, og er den mest utbreidde. To svartfjes i Skottland. Rasen har heller kort hale. Den er også kjent som lyngfår.

Formål Formålet med rasen svartfjes er å avle på en hardfør sau som egner seg godt til utegange, samtidig som den skal produsere lam av middels slaktevekt og god kjøttfylde. Rasebeskrivelse Rasebeskrivelsen er et idealmål for de beste .

Gamel norsk sau VS svartfjes. Har ein flokk med gamel norsk sau som går ute heile året. Har i det siste lest ein del om svartfjes som også er villsau. Klarer svartfjes seg like godt uten tilleggsforing i vinterhalvåret som den gamel norske villsauen . Tilskudd på villsau innlegg 13.

Villsau vs NKS innlegg 19. Kjøpt småbruk på vestlandet innlegg 24. Flere resultater fra gardsdrift.

Han vil også krysse svartfjes med villsau og norsk hvit sau med charollaise. Ekte og skikkelig flott villsau-vær med foreldre fra Brandasund i Sunnhordlan tre svartfjessau og en krysning (lam). Bernt Undheim tilsammen 5sauer i tillegg til gris. Han har blant annet villsau, men synes lammene blir for små.

LES OGSÅ: Dobbelt så mange villsau på fem år. Slaktevekta blir for liten. Vi må ha mer kjøtt på beina. I alt ble 2embryo implantert i 1norske sauer , hovedsakelig av rasen norsk kvit sau.

Erfaringsmessig blir det levende lam av rundt halvparten av slike implanterte embryo, skriver Norsk Sau og Geit (NSG). Kjempe gode resultater med den typen svarfjes! Laget med 123hjemmeside. Knut har lyst å ha denne rasen i . Texel, sjeviot, rygja, NKS og suffolk kan være interessant. Haugesun Simon Kristian Simonsen, tlf.

Pelssau, både sau og vær, . Svartfjesen på gården kommer fra Torvastad. Først bli slakta plassert i rett kategori, lam, sau , ung sau , vær, kje eller geit.

Så blir slakta klassifisert etter EUROP – systemet etter kjøttfylde og fettgruppe. Smårasene som villsau – svartfjes – gammelnorsk spæl, har vanskelig for å nå disse klassene. Her bør målet være å få flest mulig i klasse O eller bedre på grunn av . Kontakt livdyrformidlere i Nortura for spørsmål om formidling av sau og lam. For medlemmer bruk telefon grønt nummer eller e-post kontakt oss. Vi avla videre på desse og kryssa og litt med sjeviot og spæl for å få fleire individ av rasen.

Det har vore litt problem med lynne. Vi prøver å avle på nokre få sauer med godt eksteriør og behagelig lynne. Pinnasteik fra lokal svartfjes – sau kan vinne gjev matpris. Hvert år kårer Det Norske Måltid de beste mat- og drikkeproduktene i Norge, og Nyyyt AS er én blant tre finalister i kategorien Å rets kjøtt – foredlet.

Men blant villsauene til Birger er det langt mellom primadonnaene. Føde lam gjør de også uten de store dikkedariene. Lammingen skjer ute i marka. Og tro ikke at sauer er dumme, . Hva betaler du for lam per kg. Mesteparten av min inntekt er av sau.

Nå er det tungt å være sauebonde. Det er latterlig lavt lønna! Og vi lager faktisk mat av gras! Hvilken andre dyreslag gjør .