Styrt evolusjon

Darwinismen hevder at evolusjon har skjedd på grunn av tilfeldigheter. Ifølge begrepet styrt evolusjon har Gud stadig vekk skapt mer avanserte livsformer. Endringer av arter innebærer endringer i organismenes bygning ( morfologi), genetikk, økologi, atferd m. Endringer i antall arter innebærer at nye arter kan oppstå og at arter kan dø ut.

Naturlig utvalg Styrt evolusjon. Evolusjon undersøkes av .

Vitenskap – VG Nett Debatt – VGd. Uansett, det ble hevdet at oppfatningen om at evolusjonen kun som et resultat av tilfeldige mutasjoner og survival of the fittest er nesten utenkelig. Det man imidlertid ikke kjenner er lovene som styrer evolusjonen , ble det . Ved å pare to individer med egenskaper vi setter pris på , håper vi at avkommet skal få de samme gode egenskapene . Når vi mennesker bestemmer hvilke individer som skal parre seg av f. Hominidene Alle medlemmene av menneskefamilien Hominidae er tobeinte og går oppreist.

Deres hjerne, derimot, varierer sterkt i størrelse. Selve ideen om evolusjon hadde eksistert i lang tid før Artenes opprinnelse. Lever vi i våre geners vol styrt av “egoistiske gener”?

Vi hører stadig om at nye bakterier og virus har utviklet motstandsdyktighet mot medisiner. Dette er evolusjon i praksis. Det vil alltid finnes individer i en. Darwin la vekt på at dyrenes egenskaper kan forandres gjennom kunstig utvalg, dvs.

Hvilken rolle bør staten ha i bruk av medisinsk teknologi og hvilke valgmuligheter har dagens foreldre? Hvor går grensen mellom å helbrede og å forbedre mennesket? Finnes det en liberal og human eugenikk vi kan etisk forsvare i dag? Utviklingen innen medisinsk teknologi vekker en gammel debatt om . Man kunne jo foreslå at artene har utviklet seg gradvis, men at det er Gud som har styrt utviklingen fremover. Problemet med en slik oppfatning er at evolusjonen virker lite styrt.

I tre milliarder år var alt liv på bakteriestadiet. Så eksploderte utviklingen for en halv milliard år siden, men i fem store geologiske katastrofer ble . Har laget meg en del tanker ang evolusjon. Noen som har noen tanker om dette? Vet du hvordan man vaksinerer fisk, eller om det er mulig å se virus?

I Forskningsrådets utstilling på Forskningstorget i Oslo inviteres du til å stille spørsmål om alt du måtte lure på om evolusjon , utvikling og bærekraft. Vi mennesker avler frem dyr og planter med egenskaper som vi foretrekker. Gå inn i et DNA og forandre på et gen.

En slags styrt evolusjon.

Vi og ikke dyra sim bestemmer hvem som skal pare seg med hvem. Funnet fossiler som forandrer seg. Slektskap mellom artene. Som Marks setter det , Det finnes ingen modell som forteller om ikke- styrt darwinistisk evolusjon. Med modell menes definitive simuleringer eller grunnleggende matematikk som kreves av en eksakt vitenskap.

Marks, Dembski og Ewert reagerte på utfordringen av en fremtredende matematiker . Men Miller taler tvetydig, han tror ikke at menneskeheten, eller noe annet resultat av evolusjon representerer noe eksakt etter Guds vilje. I følge Millers syn, visste Gud at den evolusjonære, ikke- styrte prosessen var så underfull at den ville skape noe i stand til å lovprise Ham til slutt. Denne delen av hjernen består med andre ord av en samling medfødte og refleksstyrte programmer som sørger for individets overlevelse ved å holde øye med at kroppen fungerer og reagerer som den skal, og ved å sørge for . Det er viktig for en kristen å vite at de evolusjonære mekanismer er ikke- styrte , tilfeldige, uten hensikt, formål eller plan, skriver Kjell J. Hvorfor deltar jeg i debatten om skapelse kontra evolusjon ? Jeg gjør det fordi jeg som kristen tror at livet har to utganger. Så for meg handler denne debatten om liv . Vi er ikke resultat av noen tilfeldig eller styrt evolusjon. Vårt opphav er ikke en såkalt urcelle, og vi er ikke i slekt med apekattene.

Nei, Gud er vår skaper, og vi er skapt i Hans bilde (Mos 27). Den Gud som er vår Frelser, er også vår Skaper! Aldri har vel vår trosbekjennelse vært viktigere: Jeg tror på Gud .