Stortare

Vår største alge, utgjør i kvantitet mer enn alle andre fastsittende alger til sammen langs kysten av Norge. Stortare , brunalge i orden Laminariales. Den danner de store undersjøiske tareskogene langs det meste av kysten, de største forekomstene er på Mørekysten.

Særlig tett er skogen på 1–m dyp, . Utbredelsen av stortare er begrenset til den østlige delen av Nord-Atlanteren, fra Portugal i sør til Kolahalvøya i nord.

Arten vokser langs hele norskekysten. Feste- organet og stilken er flerårige (og kan bli inntil år), mens bladet nydannes hvert år. Det er hovedsakelig stortare som dan- ner tareskogene langs norskekysten, mens. Kjennetegn: Den største algen i Noreg (martaum kan nok bli lengre, men blir likevel liten i forhold).

Han kan danne tette skogar på utsette stader. Han er størst frå Vestlandet og nordover. Stilken er relativt stiv og har ru overflate.

Det veks ofte andre algar på stilken. FMC Health and Nutrition er ledende i Norge på bærekraftig høsting og foredling av stortare. Vi produserer alginat som blant annet brukes i avansert medisin for å redde menneskeliv.

Undervannsbilde tareskog og fisk . Nord-Norge er tarevegetasjonen helt nedbeitet av kråkeboller. Langs store deler av kysten i. I Bremanger blir et multinasjonalt selskap anklaget for økologisk rovdrift på stortare. Creative Commons license icon. Om denne læringsressursen.

Vitenskapelig navn Laminaria hyperborea (Gunnerus) Foslie. Beklager, noe gikk galt. Forklaring på Kategori. Høsting av stortare og gjenvekst av tare etter taretråling ved Smøla, Møre og Romsdal.

For folket på kysten har tang og tare alltid vært en venn. Gjennom århundrer har det blitt brukt til både brensel, gjødsel, mat og dyrefôr. Alginat er et unikt stoff med .

Bølger og strøm påvirker hvor høy stortaren blir, men dyra som bor i tareskogsamfunnet bryr seg mest om hva slags alger de har rundt seg. Det ble ikke funnet noen sammenheng mellom tarehøsting og forekomst av .