Storfehelsetjenesten no

Her kan du lese nyheter og fagstoff om dyrehelse, dyrevelfer sjukdommer og forebygging. Hold besetningen fri for virus og klauvsjukdommer. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden.

Klauvskjæring-unngå smitte med utstyr fra utlandet. Norge er i dag fri for eller har lav forekomst av mange av de sjukdommene man hyppig ser internasjonalt. Dette er en status vi ønsker å beholde. Derfor er det svært viktig at personer fra andre land som besøker norske fjøs og bringer med seg utstyr fra . Gå systematisk til verks for å få kontroll på digital dermatitt. Fempunktsplanen for å kontrollere digital dermatitt er utviklet for å redusere forekomsten og spredningen hos storfe.

Gjennomføring og oppfølging av planen vil redusere antallet nye tilfeller over tid. Ettersom digital dermatitt er en smittsom sjukdom, . Kjøper bør til enhver tid forsikre seg om at innkjøpte dyr kommer fra en besetning med kjent, god helsestatus. Dyreeier registrerer besetningens helsestatus i egenerklæring. Som hovedprinsipp er det veterinær som sjekker helsestatus hos det enkelte dyret.

Ofte stilte spørsmål og svar om digital dermatitt. Helsetjenesten for storfe er et nyttig redskap for norske storfeprodusenter. Digital dermatitt (DD ) er en utfordrende sjukdom å håndtere. Men vi vet at sjukdommen er smittsom og vi vet at livdyrinnkjøp og kontakt gir den største risikoen for å få sjukdommen inn i besetningen. Deretter kommer persontrafikk og utstyr.

Kontrollprogrammet for Bekjempelse av BRSV og BCoV prioriterer å få oversikt over smittestatus i flest mulig norske storfebesetninger. Det er derfor bestem at alle besetninger kan analysere prøvene sine gratis uansett antall. Spesialrådgiver helse og fruktbarhet i TINE Rådgiving. Administrerende direktør, Geno. STORFEHELSETJENESTEN Logo.

Kan en enkel klauvvasker erstatte fotbad med desinfiserende midler i? I denne artikkelen vil det etter hvert legges ut mer informasjon om klauvvaskere, for eksempe om effektivitet og praktisk anvendelighet. TINE Rådgiving og Medlem TYR Den norske veterinærforening Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund Norsk . Bli kvitt Streptococcus agalactiae! Når bakteriene først er introdusert, og særlig i løsdriftssystemer, erfarer mange at det er utfordrende og kostbart å kvitte seg med . God dyrevelferd handler om god helse, dyrets opplevelse av sin egen tilværelse og mulighet for å utøve naturlig atferd. Kunnskap om disse forholdene er viktig for å sikre dyras velferd. Velferd handler imidlertid også om holdninger og verdisyn, og om hvordan vi omsetter kunnskapen til praktisk handling.

Direkte rapportering fra klauvskjærer. For bønder som benytter disse klauvskjærerne, vil det bety at de slipper å rapportere data fra Helsekort klauv gjennom medlem. Vurdering av kuas fremtid bør alltid basere seg på gjentatte celletallsmålinger.

Se Helseutskriften eller medlem. Er man usikker på hvilke tiltak man skal gjøre for enkeltkyr, kan en ny speneprøve før avsining evt. Kronisk infiserte jurkjertler regnes som den viktigste .