Steinkobbe havert forskjell

Noe av grunnen til at det drukner færre haverter enn steinkobber er at haverten er stor og robust og dermed i større grad klarer å rive seg løs. Havert blir forvaltet regionalt innenfor om rådene Lista–Sta Stad–Lofoten og Vesterålen–Varanger. DNA-undersøkelser viser klar genetisk forskjell mellom de tre . Tror dette er en havert , men har aldri sett verken den eller steinkobba før, så er ikke sikker. Flat overgang mellom snute og panne tilsier havert , mens overgangen beskrives som brattere hos steinkobbe. Nedenfor er den jeg så flankert av to bilder fra nettet som illustrerer forskjellen i snutepartiet.

De finnes fra tempererte farvann som Sør-Europa i Atlanterhavet og California i Stillehavet til arktiske områder. Steinkobben er en kystnær selart som ofte samles i små grupper når de legger seg opp for å hvile på små skjær eller strender i . Steinkobbe (Phoca vitulina), også kalt fjordsel, er et sjøpattedyr som lever et amfibisk liv i Nord-Atlanteren. Den tilhører selfamilien (Phocidae).

En voksen steinkobbe kan bli opptil 150cm og kav veie 95kg og hunner noe mindre, rundt 57kg. Bufret Lignende Den viktigaste forskjellen mellom havert og andre selartar er forma på hodet, der haverten har rett eller lett konveks naserygg. Mange stader langs kysten blir det sagt at haverten har hestehau og steinkobben hundehau. Pelsen er somtid lysare enn hos steinkobbe , som i felten verkar nesten svart. For å vise forskjellen i hodefasong mellom havert og steinkobbe har jeg her lagt ved to bilder tatt fra siden, slik man ofte ser dyrene i vannet.

Ekte seler er en pattedyrfamilie i ordenen seler. Familien har arter hvor noen er små kg og andre store tonn. De ekte selene svømmer med baksveivene og styrer med framsveivene.

På land åler de seg fram med baksveivene rett bakover, nærmest på slep. For de fleste fylkene viser bestandstallene for de to periodene små forskjeller , men metodiske forskjeller mellom undersøkelsene gjør det vanskelig å sammenligne de to. Norske myndigheter har i store deler av vårt århundre gjennomført kampanjer for å utrydde eller redusere bestandene av kystsel ( steinkobbe og havert ). Han mener kystsel som steinkobbe og havert er med på å holde kysttorskebestanden nede. Det er derfor stor forskjell på hvor sårbare de ulike bestandene er, men ifølge Havforskningsinstituttet er uttaket av dyr større enn hva enkelte av populasjonene klarer å bygge opp igjen. Dette omfatter både havert og steinkobbe.

I Storbritannia drives det for tiden ingen jakt på kystsel. Havert , Haliechoerus grypus, eller gråsel (figur ) som den ofte kalles, er det eneste medlemmet i sin slekt. Arten finnes i tre mer eller. Denne østlige bestanden har sitt. En safari som kombinerer både jakt etter seler som steinkobbe og havert og tusenvis av fugler.

Havørngaranti får du også. Selene kan du blant annet se i området ved Grasøyane i Ulstein kommune like nord for Runde. Når man kommer ut der er det bare å vente på selen. I begynnelsen har de kanskje gjemt seg, men siden . Fiskere vil ha skuddpremie på steinkobbe og havert. Det har jeg ikke noe sans for, sier forsker Kjell Nilssen, ved Havforskningsinstituttet.

Han er bekymret for bestander enkelte steder i landet. Sametinget har foreslått å gjeninnføre skuddpremie på kystsel. Det forslaget støtter Nordland Fylkes Fiskarlag. Det er små forskjeller i de alternative svarene på spørsmålet om fiskerne har inntrykk av at det var mer sel i. Det kan oppholde seg flere selarter i Tanafjorden, men bare steinkobbe og havert.

Studer bilder av kystsel , så ser du raskt forskjellen på havert og steinkobbe. Kobba har en mye kortere snute , når du ser den fra siden. Kobben har et lite hode sammenlignet med havert.

Havert og steinkobbe er de eneste selartene som har fast tilhold på norskekysten. De betegnes som kystseler. En viktig forskjell mellom denne modellen og de som er nevnt ovenfor er at resultatet er en relativ.

For to år siden var jeg med på en vitenskaplig telling av steinkobbe i Lysefjorden og da fant vi 1dyr. Rudolf, og ikke minst viktig å få et faktabasert utsagn ang selbestanden. W av havert og steinkobbe.

H registrere geografiske forskjeller i bestandsutvikling som respons på regionale forvaltningstiltak;.