Statens vegvesen selvbetjening

Statens vegvesen har følgende digitale tjenester og selvbetjeningsløsninger. Nå kan du fikse det selv på nett. Vi anbefaler at du først sjekker om du kan utføre tjenesten på nett. Dette gjør vi så langt vi rekker i vår åpningstid.

ID-porten tilbyr sikker innlogging til offentlige tjenester, og kan brukes av alle som har MinI BankI BankID på mobil, Buypass eller Commfides. Hvis du har fått rettigheter, kan du representere en bedrift eller organisasjon i Din side.

Du vil få velge hvem du vil representere etter at du har . Vognkortet består av deler, en eierdel og en teknisk del. Finn kontaktinformasjon til en av våre trafikkstasjoner. Du kan raskt og enkelt gå gjennom hele prosessen, fra levering av salgsmelding til nytt vognkort, på vegvesen. Tilgang til selvbetjente tjenester på vegvesen. Oppdaterte veg – og trafikkopplysninger for hele Norge, opplysninger om kjøretøy og førerkort, og elektronisk salgsmelding og søknad om førerkort.

Når salgsmeldingen er godkjent, gjenstår omregistrering og betaling av omregistreringsavgift før du kan bruke kjøretøyet. Har du kjøpt eller overtatt et kjøretøy? Ikke app: Trafikkmeldinger er ikke en app, men en rik nettside som ser ut som en app i alle slags telefoner når man klikker på det .

ORIENTERING TIL SØKER VED ØNSKE OM OPPFØRING AV NYTT BYGG ELLER. TILBYGG LANGS OFFENTLIG VEG : Langs offentlige veger er det bestemmelser om byggegrenser. Disse måles fra midtlinja av vegene. I uregulert område er den m fra riks- og Europaveg. For øvrig gjelder inntil videre: -meters . Der brøytes det etter egne Vinterstandarder.

Er gjerdet ditt satt opp på riktig side av grensa? Statens Vegvesen vil minne om regelverket for oppsetting av gjerder oppsatt langs offentlig veg. Her finner du elektroniske skjema samt link og snarvei til en rekke digitale tjenester, både komunale og statlige. Når som helst på døgnet kan du sende gravemelding, søke barnehageplass og reservere bøker på biblioteket. Fastsatt planprogram for E3 Vigeland – Lyngdal Vest.

Avdelingen har også ansvar for å se til at nye lekeområder oppfyller krav til aktivitetsområder for barn og unge. Parkavdelingen legger til rette parker, nærmiljøanlegg, lekeplasser og friluftslivanlegg med hensyn til trivsel og . Logg deg deretter inn via ID-porten ved å bruke fødselsnummer og passord med mobil eller. Klikk her for å komme til Vegvesen – vis vei. Fullt utstyrt med sengetøy, men lakenpose er obligatorisk (eventuelt sovepose). Godt egnet til overnatting for barnefamilier.

Nærmeste åpne trafikkstasjon i denne perioden er på Lillehammer. Det er to soverom med 4 .

Sjekk om du kan løse saken din uten å komme til en trafikkstasjon på vegvesen. Faggruppe -Tilgjengeliggjøring og bruk. Oppgavene er organisert i arbeidsgrupper (team).

På veg for et bedre samfunn. Søker områder for massedeponi og riggområder.