Statens vegvesen eu kontroll

Det er ditt ansvar å sørge for at bilen din er EU-kontrollert i tide. De minste feilene får du rette selv uten ny etterkontroll. Da må manglene utbedres og kjøretøyet vises på nytt.

Merk at du ikke får utsatt eller ny frist for en eventuell etterkontroll. Kjøretøyet må være kontrollert innen fristen, .

Kontrollfristen forlenges med to måneder. Fremover er det kun godkjente verksteder og NAF som er alternativer for bileierne skal få å få utført den lovpålagte kontrollen. NAF er nå eneste kontrollinstans som ikke kan tjene penger på å rette feil avdekket i EU -kontroller. Vi i NAF er nå den eneste nøytrale aktøren igjen på markedet. De nye reglene blir gjeldende fra 8. Litt lenger ned på siden kan du skrive inn registreringsnummeret på bilen din, og du vil få datoen for siste godkjenning og dato for neste frist.

Du kan fremstille bilen til kontroll tidligst måneder før fristen.

Haug AS er ansvarlig for at resultatet av kontrollen . EU – kontroll og fristen for din bil. Fristen for kontroll av kjøretøyet gikk ut i forrige måned. Mer enn halvparten har fått purring og risikerer å få bilen avskiltet. Dessverre oppdager vi avvik som er så alvorlige at kontrollorganet blir fratatt sin godkjenning for en kortere eller lengre periode. Periodisk kjøretøykontroll.

Samtidig lanseres også ny PKK-løsning i Altinn. Den største nyheten i den nye PKK- løsningen er at Altinn ikke lengre produserer kontrollsedler , etter innrapportering vil SVV sende kontrollseddel til kontrollorganets meldingsboks i Altinn. Det betyr at du selv må sørge for å vite når bilen din skal kontrolleres. Det finnes flere måter å finne ut dette på, og den enkleste er kanskje å se på registreringsnummeret på bilen.

Dersom en kjøretøyeier ønsker å klage på en periodisk kjøretøykontroll, kan en klage på hele kontrollen. Deretter skal bilen kontrollerast kvart anna år. Statens vegvesen vil da foreta en ny periodisk kjøretøykontroll, . Vårt verkstad er godkjent av . Du som kunde skal alltid få med en kontrollseddel etter EU kontrollen.

Den ene gir oversikt over godkjente norske verksteder og kontrollorganer. Den andre tjenesten lar deg sjekke kjørelengden på alle biler som er . Du må selv følge med og avtale tid for kontrollen, slik at bilen din blir kontrollert og godkjent før utløpet av fristen. Våre mekanikere har kompetanse og utstyr som tilfredsstiller de . Dette er en eldre Volvo . Statens Vegvesen sender ikke lenger ut innkallinger, men om du er.

Det er bileiers ansvar å sørge for at bilen er EU-kontrollert i tide, hvert andre år, innen samme måned som siste siffer i bilskiltnummer. Sitat: Det som for deg kan virke .