Starte med ammeku

Før du startar opp med ammeku kan det vera lurt å gjera ein snaranalyse om kva personleg kompetanse og interesse ein har som produsent, og av dei ressursane ein rår over på gardsbruket. Storfekjøttkontrollen) Charolais, Herefor Aberdeen. Angus, Limousin og Simmental. Dyr der far og mor er av ulik rase blir benevnt krysninger.

Mange starter opp en ammekubesetning ved å krysse melkekyrne med kjøttferaser.

Intensive, kontinentale eller tunge raser er Charolais, Simmental og. Kloke ord dette,helt enig idet siste innlegget her. Har selv brukt ca år,før jeg endelig fikk kjøpt meg egen gård. Veit godt at jeg aldri vil tjene no særlig,men har hatt noen flotte dager på jordet de siste dagene.

Man må se positivt på fremtiden, ønsker også å starte med ammeku. Skal ha en flokk herford etter . Flere resultater fra gardsdrift.

Lyst til å starte med ammeku eller utvide i eksiterende besetning. Storfe › Siste nytt › Arkiv nyhetsartikler Bufret 2. Vi kan bidra med generell rådgivning rundt opstart med ammeku. Enten i forhold til utnyttelse av gardens arealgrunnlag til produksjonen, muligheter i eksiterende driftsbygninger og økonomi i ulike driftsopplegg . Heile familien engasjert. Me bestemte oss for å starte med ammeku fordi dette interesserer oss mest og er etter vårt syn ei god driftsform på denne garden med dei . Korleis auke protein innhaldet i norsk korn og få dei eigenskapane storfekjøttproduksjon treng, -og litt til. Nortura: Elisabeth Kluften og Grethe Ringdal.

De prøver å få til en beitesesong på mnd. Dyra sorteres på beite etter alder, kjønn, og for ikke å glemme tilstanden på beite. Oksene tas inn tidligere enn de andre og fôres opp. Halvor beiter mest mulig på innmarksbeite, men beiter også noe fulldyrka eng som en del av ugraskampen. Starter testen første torsdag etter 2dagers alder.

Krever initiativ og engasjement fra hver enkelt deltager. Rådgiver i slakteriet kan hjelpe til med kontrakter beregninger og skisseløsninger.

Ammeku med full fremfôring. Der ble flere titalls frammøtte bønder presentert for muligheten for å starte med spesialisert storfekjøttproduksjon. Fjordane, og håper på at fylket får 3nye ammekyr. Dagrød mener dette er å lure folk. Ifølge Felde har et gjen- nomsnittlig bruk i Sogn og Fjordane kyr.

Nå ser vi at tren- ger kjøttproduksjon, og fra neste år skal vi få en satsing på ammeku. Det gir mer verdiskapning i. Mange har 40–dyr, men har plass til ekstra. Hvis alle hadde fått til denne økningen, ville det betydd mye for den totale norske produksjonen av storfekjøtt. Det er mange som har begynt med ammeku , gjerne etter at de . Om du startar frå botn, av må du rekne eit driftskapitalbehov på – million kroner til ein flokk med ammekyr.

Vurderer du å starte med ammeku – produksjon og bruksutbygging, bruk god tid på prosessen før ei utbygging, besøk andre bønder og lær av deira erfaringar – og kombiner dette med. VIDEO: Nå skal Griegs gener eksporteres til Frankrike. Ingen tvil om at lav inntjening er årsaken til at ikke flere starter med ammekyr, sier regnskapsfører Harald Pedersen i Tveit Regnskap. Ihvert fall i første omgang. Drømmen er å skape et heltidsbruk.

Kanskje starter de med ammeku eller sau når tida er moden. Tankene om framtidig produksjon er der, men først skal gårdslivet testes ut med oppfôring av okser. Planen er å kjøpe inn NRF-oksekalver ved tre måneders alder og slakte dem ut . Prosjektet Økt sau og storfeproduksjon i Møre og Romsdal arrangerer ammekukurs med fokus på oppstart. Kurset retter seg mot deg som tenker å starte med ammeku , akkurat har kommet i gang eller vurderer å utvide. STED: Thon Hotel Vårsøg, Surnadal Dato: 21.

Det vi så og hørte der overbeviste oss om at dette kunne være noe for våre forhold. Når vi kom hjem tok vi kontakt med forsøksringen, Nord-Norges Salgslag og andre fagfolk for å høre deres mening. Alle sammen frarådde oss å starte , da det ikke kunne drives lønnsomt med ammeku så langt nord. Kjøperen hadde sluttet med ku og skulle så begynne med ammeku – binde de opp i kufjøset.

Etter en kveld med orientering og omvisning på Snippen skjønte han at det var best å la være. Det hadde bare blitt møkk og gale dyr – siden de var vant til å være fri. Aldri sett så triste dyr og så .