Standardkost kalkyle

Oppbygningen av kalkylen varierer fra bidrag og selvkostmetoden, og bidragsmetoden er en enklere variant. Presentasjon oForskjellen mellom normalkost og standardkost — Utskrift av presentasjonen: Forskjellen mellom normalkost og standardkost. Standarder for materialkostnader.

KAPITTEL TRADISJONELLE KALKYLE – OG DRIFTSREGNSKAPSFORMER – EN OVERSIKT. Kalkyler og driftsregnskap utarbeides gjerne innenfor rammene av følgende hovedtyper: ❍ normalkost. ABC (activity- based costing). For vårt eksempel får vi: Driftsregnskapet i rapportforKr. For å bestemme standard mengde, er det nødvendig å ta stilling til hva som legges i. En perfeksjonsstandard blir fastsatt på grunnlag av ideelle driftsforhold.

Page Monday , February . Eksempel, Materialpris og materialforbruk. For et mindre prosjekt er budsjetterte materialkostnader kr. Vi har da kagt til grunn et forbruk på tonn à kr.

For å oppsummere forskjellene mellom selvkostmetode og bidragsmetoden, har vi under satt opp en tabell du kan bruke som huskeregel. Jeg ville sagt at standardkost representerer en prestasjon i forhold til arbeidsstandarder. Det vil si hvor mye materialer og hvor mange timer man skal bruke på et produkt. Dette fastsettes av bedriften og kan fastsettes slik som de ønsker det. Noen bruker perfeksjonsstandard mens noen bruker en oppnåelig . Forklar forskjellene mellom et driftsregnskap utarbeidet etter normalkost og standardkost.

Bryggeriet har fram til i dag brukt selvkost kalkyle , men den unge og dyktige økonomen. Skrue McDuck har fått gjennomslag. I forbindelse med ABC kalkylen har man inndelt de indirekte kostnadene på følgende måte: Aktivitet . Ny standard- tidligere kalkyle.

Kalkylen for det samme produktet er også utført etter et annet prinsipp og ser da slik ut. I det ene tilfellet ( kalkyle 1) er inkludert faste indirekte kostnader i tillegg til de variable. Variable tilvirkningskostnader. ABC representerer et nytt alternativ. ABC er derfor ikke et alternativ til normal- kost eller standardkost , men er et alternativ til tradisjonell selvkostmetode og den litt mindre tradisjonelle bidragsmetoden.

ABC uten belastning i kalkylene for be- driftsnivåbaserte kostnader, bygger på en bidragstankegang, men bidraget skal. Kostnad – volum – resultatanalyse, standardkost , avviksanalyse og fleksibelt budsjett, relevante kostnader og investeringsanalyse. Eksempler på indirekte kostnader er renter, avskrivninger, hjelpemateriell og lønn til funksjonærer og ansatte i vedlikehold og stab.

Kalkyler Vi må altså kunne regne ut hvilke kostnader og inntekter produksjonen av et produkt sannsynligvis vil medføre. En kalkyle er således en måte å regne kostnader og . Fordeler og ulemper ved standardkost , 182. Bruken av standardkost , 183.

Fleksibelt budsjett, 185. Nedleggelseskalkyler, 272. Driftsregnskapsmodeller ():Denne delen tar for seg tradisjonelle former for driftsregnskap og kalkyler. Normalkalkulasjon og standardkost.