Stamcelletransplantasjon myelomatose

Behandlingen er ikke aktuell for alle med en av disse . Dataene bekrefter at stamcelletransplantasjon forsvarer plassen som foretrukket behandling, ifølge hematolog Anders Waage. Tema: Stamceller – Basert på artikkel publisert i Blood (11) Myelomatose karakteriseres av infiltrerende vekst av maligne plasmaceller i beinmargen. Allogen stamcelletransplantasjon har vært gjennomført på enkelte yngre pasienter de siste årene.

Mens dødeligheten knyttet til denne behandlingen i . Jarl-Harald lever med myelomatose – Jeg prøver å la være å grave meg ned og tenke for mye på det som skjer fremover, for sykdommen ligger jo der. Min overlevelsesteknikk er nok å. Enkelt forklart betyr det at man må gjennomgå en stamcelletransplantasjon der man tar ut stamceller som fryses ned. Pasientene viste økte tegn til . Målet er å gjøre pasienten helt frisk. Allogen transplantasjon bør i hovedsak skje i kontrollerte studier, men kan etter individuell vurdering tilbys sterkt motiverte og velinformerte yngre pasienter med meget god donor. Tilbakefall 1-år etter . Allogen betyr at en overfører stamceller fra et annet individ.

Før en transplantasjon gis en forbehandling. HMAS: autolog stamcelletransplantasjon ). Det gis kraftig cellegift som tar knekken på syke og friske celler . Benmargsutryddende (myeloablativ) forbehandling har til hensikt å utrydde pasientens egen benmarg, for å drepe kreftceller . Om å belyse hvorvidt allogen ministamcelletransplantasjon kunne anses som etablert behandling for myelomatose i Sverige, Danmark, Tyskland og eventuelt andre europeiske land. Myelomatose oppstår ved at noen bestemte hvite blodlegemer i beinmargen (kalt plasmaceller) omdannes til kreftceller. Det er først og fremst eldre mennesker som rammes av myelomatose. Den avsluttende delen av behandlingen består av høydosekjemoterapi og stamcelletransplantasjon.

Det er usikkerhet om mulighetene for effekt er større enn risikoen ved en slik behandling. Slik behandling blir derfor stort sett bare gitt i forbindelse med forskning. Strålebehandling kan brukes ved enkeltstående . Seksjon for stamcelletransplantasjon.

Avdeling for blodsykdommer. Jeg har disse andre helseproblemer. Hvordan kan jeg best kan behandle dem sammen med myelomatose ? Hva er de mulige bivirkninger av behandlingen? Hvis den første behandlingen ikke er vellykket, vil det vi prøve neste?

Er jeg en kandidat for stamcelletransplantasjon ? Trenger jeg en medisin for å styrke mine ben? Revlimid kan brukes til behandling av nydiagnostiserte pasienter som ikke kan behandles med stamcelletransplantasjon. Myelomatose er en sjelden og uhelbredelig type blodkreft som rammer cirka 3nordmenn hvert år.