Stamceller snl

Forskning på laverestående . De inneholder stamceller til sædcellene og spesielle støtteceller, Sertoliceller. Mellom sædrørene ligger Leydig-cellene som produserer hormonet testosteron. Cellestrengene omdannes til sædrør omkring 7-årsalderen, men produksjonen av kjønnsceller (spermatogenese) kommer først i gang i løpet av . Om det viser seg at leukemien er resistent mot cellegiftkurene, kan det bli aktuelt med allogen transplantasjon av stamceller.

Det vil si at man får stamceller som er donert fra en annen person (donor). Denne behandlingen kan også gis ved spesielt ugunstig prognose, for eksempel ved funn av spesifikke . Alle de tre typene lymfocytter utvikles fra umodne forstadier eller stamceller som hele livet igjennom dannes i benmargen. T-cellene modnes videre i thymus ( derfor navnet T-celler), før de blir til ferdige, immunkompetente lymfocytter.

Det finnes imidlertid alternative modningsveier for T-celler utenom . Enzymet finnes normalt ikke i somatiske celler, men det finnes i store mengder i embryonale celler, i stamceller og i kjønnsceller. Benmargsgiverregister, register over personer som har sagt seg villige til å gi bloddannende stamceller (fra benmarg eller blod) til pasienter som trenger stamcelletransplantasjon. Slike benmargsgiverregistre har gjort det mulig å skaffe stamceller til pasienter som ikke har en vevstypelik (HLA) giver i . Amerikanske forskere har klart å lage store mengder insulinproduserende celler fra stamceller. En kjempenyhet og et gjennombrud men med begrensninger, mener norske eksperter. I Norge har vi en betydelig mangel på donorlunger.

Vi transplanterer cirka lunger i året, vi kunne transplantert mange flere hvis vi hadde hatt dette. For at denne metoden skal kunne benyttes på mennesker, er man avhengig av at cellene som brukes for å bygge opp igjen stillaset . Store forventninger har vært knyttet til stamceller siden de ble identifisert for over femti år siden. Omfattende forskning har ført til stamcellebehandling for flere sykdommer, blant annet ulike typer blodkreft, og nye behandlinger er på vei. Men til tross for stamcellenes fascinerende og smått utrolige evne til å gi . Stamceller blir delt inn i fire kategorier: Totipotent stamcelle er en stamcelle som kan bli til alle kroppens celler og vev inklusive morkake.

Pluripotent stamcelle er en celle som kan bli til alle kroppens celler unntatt morkake. Stamcellene føres tilbake til blodet, og bygger opp et nytt immunsystem. Omprogrammering av celler.

Pasienten isoleres på grunn av infeksjonsfare. Hvordan stamceller isoleres og dyrkes. Medisinsk bruk av bioteknologi. Regjeringen trosser råd fra fagfolk og høringsinstanser, og vil trumfe gjennom et totalforbud mot all forskning på befruktede egg, i tillegg til et forbud mot terapeutisk kloning. Lovforslaget er til behandling i Stortinget.

Fagocyttene dannes i benmargen fra stamceller og vil differensieres til makrofager, monocytter, og nøytrofile granulocytter. Disse cellene kjenner igjen ikke-egne celler og også egne celler det er noe galt med (NK-celler, natural killer-cells), for eksempel virusinfiserte celler og kreftceller og angriper disse. Det er ikke tillatt å befrukte egg for forskningsformål alene. MS-syke i Norge har lenge tryglet om raskere og bedre behandling. I Sverige har 1pasienter fått stamcellebehandling, med stor suksess.

For mennesker som lider av diabetes vil en behandling med enten stamceller eller kloning endre deres liv betraktelig. De vil kunne få livsgnisten. Kilder: Naturfag av Harald Brandt, Odd T. Neste steg blir å se om de kan bruke teknikken fra museeksperimentet til å dyrke frem et embryo ved hjelp av menneskelige stamceller – noe .