Splittende seleksjon

Seleksjonen kan virke ulikt på en populasjon. Når den sørger for å favorisere plantene med middels høyde er det en stabiliserende seleksjon (a), når den favoriserer de høye, er det en rettet seleksjon (b) mens dersom den favoriserer både de små og de store vil det bli en splittende seleksjon (c). Naturlig utvalg – også kalt naturlig seleksjon – er den vanligste og viktigste formen for seleksjon. Plantehøyde Evolvert populasjon.

Stabiliserende seleksjon. Naturlig seleksjon kan påvirke fenotypen i en populasjon på tre forskjellige måter. Den kan virke stabiliserende, være rettet eller virke splittende. Hva er forskjellene og likhetene mellom kunstig seleksjon og naturlig seleksjon? Hva menes med splittende seleksjon ? Bruk figur og en konkret art som eksempel i svaret ditt.

En forsker observerer at den samme arten av en bestemt plante blir kortere og mer kompakt desto høyere opp i fjellet . Som et resultat beveger populasjonen seg enten mot høyere eller lavere planter. S samfunn 4 samspill 5 seksuell seleksjon sekundærkonsument sekundærstruktur 1sekundærsuksesjon seleksjon , interseksuell seleksjon , intraseksuell seleksjon , kunstig seleksjon , naturlig seleksjon , rettet seleksjon , seksuell seleksjon , splittende seleksjon , stabiliserende 18 . Kan splittende seleksjon føre til (sympatrisk) artsdannelse? Hvis individer av samme art som lever i et område har ulike realiserte nisjer (hvis f.eks. artens nisje er bred pga intraspesifikk konkurranse), kan det da føre til at artene etterhvert blir såpass forskjellige at det kan dannes en ny art? Partisjonering av en nisje innlegg 14.

Sympatrisk og allopatrisk artsdannelse innlegg 24. Individer av en art med ekstreme fenotyper utenfor artens gjennomsnitt blir selektert bort. Gjennomsnittet står igjen.

Feks veldig høye eller veldig lave planter. En rettet seleksjon favoriserer de genene som gir en ekstrem fenotype. Fra , den frie encyklopedi. En splittende seleksjon.

Hopp til: navigasjon, søk. Retningsbestemt seleksjon. Brukes oftest på artsnivå: et mål for antall arter i et økosystem. Diagrammet tyder på at det foregår seleksjon som virker inn på kroppslengden. Hvilken type seleksjon er dette diagrammet mest sannsynlig et eksempel på?

A) stabiliserende seleksjon. En fortsettelse av splittende seleksjon kan også over tid danne to arter:. Type 3: Splittende seleksjon (underdominans). Interaksjon mellom de evolusjonære kreftene som påvirker genetisk differensiering: Det er populasjonenes biologi og økologi som bestemmer resultanten av et samvirke. Jeg klarer ikke helt forstå hva rettet seleksjon , disruptiv seleksjon og hva stabiliserende seleksjon er.

Sånn jeg har forstått det, er rettet seleksjon en utvelgelse og favorisering av ekstremene i den ene enden av fordelingsspekteret. Populasjonen vil tilpasses det eksisterende miljøet. Disruptiv seleksjon : her . Grunnen til at jeg tenkte sympatrisk artsdannelse var på grunn av at jeg tenkte det kunne ha skjedd en splittende seleksjon , siden det har utviklet seg to arter (?). Men hvis det har skjedd en allopatrisk artsdannelse, hva kan ha ført til denne utviklingen? At de tilfeldigvis ble fraskilt på grunn av ting i naturen (f. eks elv) eller at . Gensammensetningen i en populasjon forandres ikke bare ved naturlig utvalg, men også 8. Gi et eksempel på hver av dem.

LANGSVAR: Oppgave Artsdannelse I en innsjø et sted i Tyskland har man funnet ut en art av . De fleste hunner av fuglearten stær legger 4-egg i hvert kull. De som legger færre eller flere enn dette har redusert fitness. Hvilke av følgende uttrykk beskriver best denne situasjonen? Hardy-Weinberg- Prinsippeterm. Hvilke prosesser fører til forandringer i genetisk variasjon.

En annen type seleksjon kan være forklaring til den relative forskjellen i utvandring. Barn kan gi en naturlig aversjon mot utvandring blant samboere med barn grunnet bånd til venner, skole og lignende, og dermed føre til en .