Spalteplank storfe

Vi leverer mye spaltegulv i storfefjøs. Spesielt har vår skråspalt AS Digo… Vil du vite mer? Snakk med oss om dine planer. Nytt fjøs eller omgjøring av eksisterende? Våre konsulenter har ideene og ser .

Så tar vi det inn fra Europa, enten fra Van Heshe eller Otte Beton. Alle disse tre leverer kvalitetsspalter og det gjør vel også Overhalla. Hjelp, haster, åpen gassforbindelse i nytt påbygg for. Bygge binger med spaltegulv innlegg 28.

Mjølkefjøs blir til ammekufjøs. Flere resultater fra gardsdrift. Vår spalteplank har god styrke, lang levetid og er enkel å montere og vedlikeholde.

Spalteplank produseres i høy betongkvalitet, våtstøpes, pusses plan og litt ru.

Dette gir rissfri overflate og god bestandighet. TCT produktkatalog for landbruket inneholder detaljert informasjon som dimensjoner, Varenr. Du kan laste opp TCT sin produktkatalog her. Forskriften gjelder ikke oppstalling av storfe på slakteri som er godkjent av Mattilsynet i henhold til forskrift om dyrevern.

Bredde på spalteplank og spalteåpninger må tilpasses størrelsen på individene. Andre nettsteder fra Mattilsynet. Med DET GRØNNE GULV blir spalteåpningen . Spalteåpningens lengdemål er: 7mm på oversiden og 8mm på undersiden. I dag regnes ikke dette som tilstrekkelige indikatorer. Liggebåser også for slakteokser.

Serviceavdeling med bad og kontor. Stor forsentral med ekstra takhøyde. Utvendig gjødselkum på 2. Mekanisk ventilasjon med veggventiler og fire avsug over tak. Gjødseltrekk under spalteplank.

Produkter fra Rescon Mapei s. Basal beregningsprogram.

Betong spalteplank for storfe fra FINN. Bestillingsskjema for kumborring. Det er derimot høyere forekomst av løsning i den hvite linjen pga ujamnt trykk mot klauvene fra spalteplanken. Heldekkende golv er ofte noe mer møkkete og har økt . Bygninger til ammeku: I Norge har vi en del forskrifter for oppstalling av storfe , selv om Angus klarer seg under.

Vi produserer og leverer spalteplank – betonggulv til fjøs og øvrige nisjeprodukter i betong over store. Skjåk Sementstøperi, Skjåk. Dette er løsninger som baserer seg på nyere kunnskap om storfe , og som imøtekommer kravet storfe setter til en optimal oppholdsplass. Moderne løsdrift fordrer større. Løsningen innebærer spalteplank i hele bingens gulvareal, hvor dyra selv skal tråkke ned gjødsla.

Tradisjonelle fullspaltebinger i Norge . Utformingen av spaltegulv er derfor generelt et kompromiss mellom risiko for klauvskader og gulvets renhet. I veileder til Forskrift om hold av storfe er den anbefalte bredden på spalteplankene 120- .