Soya miljø

Soya er en mye større trussel for regnskogen enn palmeolje. Men det er nærmest umulig for forbrukerne å finne produkter uten soya i en vanlig butikk. Er det et dårlig miljøvalg å spise tofu og veggisburgere med soya ? Er det vanskelig å spise sunt som veggis uten å spise soya – og få oppskrifter å velge mellom?

Soyaindustrien ekspanderer på bekostning av regnskog og andre sårbare skogområder.

Vi vil i årene framover se en fortsatt økning i etterspørselen av soya globalt, og presset på landområder i Sør-Amerika vil bli enda større. Gjennom vårt forbruk av soya i dyre- og fiskefôr, bidrar Norge til dette presset. Ofte får vi da spørsmål tilbake igjen om vårt eget kosthold er så bra for miljøet som vi vil ha det til. Kritikk mot soya -produksjonen og industriens svar. Nei, soya som brukes i vegetarprodukter importeres som oftest fra andre steder enn Brasil, som har mindre problematisk produksjon, så disse produktene mener vi, . Norge er i dag nesten selvforsynt med kjøtt, men kraftfôret vi forer opp dyra med er i stor grad basert på langreist soya fra Brasil.

Hvilke konsekvenser har soyaproduksjonen for mennesker og miljø i Brasil? Soya – og melkeprodukter med lang holdbarhet er varmebehandlet.

De kan øke risikofaktorer for hjerte- og karlidelser med nærmere prosent, viser norsk doktorgrad. Disse kriteriene beskriver hvordan soya skal dyrkes med respekt for miljøet , mennesker og med ansvarlig bruk av råvarer og landbruksprodukter. Foruten dette, at det er helt forbudt å bruke GMO- soya eller soya hentet fra avskogede områder. For ti år siden sluttet en rekke store aktører å kjøpe soya fra bønder som bidro til avskoging av Amazonas. Anslag tilsier at avskoging som følge av soyaproduksjon sank fra til en prosent.

Denne uken ble det brasilianske Soyamoratoriet fornyet, etter lang tids drakamp. Det er den enorme økningen i etterspørselen fra Kina som har fått brasilianske bønder til å øke produksjonen av soya. Ikke bare på den brasilianske bonden som hugger ned trær, sier Lin Tan, . Soyaproduksjon er i dag en av flere årsaker til avskoging i tropiske skogland. Soya brukes blant annet i fôr til oppdrettsfisk og kraftfôr til landbruksnæringen.

To store Forskningsråd-prosjekter ved Norges Miljø – og Biovitenskapelige Universitet, BIOFEED og FeedMileage, har til hensikt å finne godt fôr til husdyr og oppdrettsfisk. Vi ser da på uutnyttet biologisk masse, som alger og trær. I Norge har vi tilgang på store naturressurser i form av for eksempel tang og tare.

De siste årene har norske miljø – og forbrukerorganisasjoner viet stadig mer tid til det som skjuler seg i gamle kjenninger fra matvarehyllene. Palmeolje har vært pekt på som en klimaversting, og kampanjene mot den har båret frukter. Mange er bekymret for at mange av soyabønnene er genmodifiserte.

Flere av produsentene av soyaprodukter garanterer at de bruker soyabønner som ikke er genmodifiserte. Velger man organiske produkter, er heller ikke disse genmodifiserte. I disse tider hvor det er mye fokus på miljø og . I dag kommer Framtiden i våre hender med en ny rapport om bruk av soya fra Brasil i produksjon av norsk kjøtt, oppdrettslaks og melk.

Er norsk husdyrproduksjon virkelig 1prosent norsk, eller har det blitt til en komisk farse når det gjelder bruken av soya ? Og hvilke konsekvenser har egentlig den økte norske soyabruken for mennesker, dyr, bærekraftig utvikling og miljø ? Laksefôr fra norske produsenter inneholder om lag prosent soyaproteiner.