Soldater posttraumatisk stress

Det antas at rundt en prosent av befolkningen til enhver tid lider av posttraumatisk stressforstyrrelse. Blant soldater som har vært i krig og blant katastrofeofre, er hyppigheten høyere (rundt prosent) og etter voldtekt er den i overkant av prosent. Omlag en av tre med posttraumatisk stresslidelse utvikler langvarige plager . Tap, for eksempel soldater som har opplevd at en medsoldat har blitt drept eller alvorlig skadet.

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en psykisk lidelse som man antar er forårsaket av at personen har opplevd en eller flere traumatiske hendelser.

Vanlige kjennetegn er gjenopplevelser av hendelsen, . Antallet amerikanske krigsveteraner som har fått påvist posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er tredoblet de siste ti årene, viser tall fra myndighetene. En amerikansk pilotstudie viser at soldater med posttraumatisk stressyndrom bør tenke positivt. Det kan hjelpe dem med å gjenvinne kontrollen over eget liv og få større nytte av behandling.

Flere instanser har etterspurt en kunnskapsoppsummering om posttraumatisk stresslidelse (PTSD) i arbeidslivet. To soldater , der har været udsendt på ny trods symptomer på posttraumatisk stress , har begået selvmord i løbet af den seneste måned. Det skriver Radio24syv onsdag.

Flere danske soldater , der vender hjem fra krig med posttraumatisk stresslidelse , PTS skjuler deres psykiske sygdom for forsvaret.

Veteranforening advarer om, at soldater skjuler psykisk sygdom. Anslagsvis prosent av . Efterhånden har en del soldater mistet ben eller arme, og Sundhedsstyrelsen vurderer, at op mod hver tiende hjemvendte soldat lider af posttraumatisk stress. Der er fra både forsvarets og politikernes side kommet mere fokus på de hjemvendte soldateres tilstan men myndighederne bliver fortsat kritiseret for, at de ikke . Afghanistan-krigens Hold udviser symptomer på posttraumatisk stress i dag. En ny undersøgelse viser, at flere får symptomer to et halvt år efter deres tjeneste end kort efter hjemkomst. Umiddelbart kan det tilmed se ud som om, at Danmark i de kommende år vil få et endnu større antal hjemvendte soldater med krigstraumer – eller posttraumatisk stress syndrom, PTS som det hedder i fagsproget.

Dette er et steg i riktig retning, sier Arve Marcelius Aasbak, som mener Forsvaret tidligere ikke har tatt så klart ansvar som de gjør nå. Det er god samfunnsøkonomi å gi behanding fremfor å medisinere disse skadene . Balkan, Irak og Afghanistan. International forskning har vist, at der blandt soldater er øget forekomst af posttraumatisk stresssyndrom (PTSD) i forhold til baggrundsbefolkningen. En ny studie viser at de fleste norske veteraner blir tryggere på seg selv og setter mer pris på livet etter å ha vært i Afghanistan. Men hvad kendetegner egentlig PTSD?

Men det kan være svært at screene de særligt sårbare på forhån siger professor i psykologi Dorthe Berntsen. Hun har været med til at lave den første systematiske undersøgelse af . PTSD er en diagnose, som dækker .