Soilrør borettslag

Gamle soilrør og sluk er et svakt punkt i eldre borettslag. Med en god beskrivelse av røranlegget i bygget, har dere et . Jeg skal totalrenovere badet i min andelsleilighet. Er det slik at borettslaget dekker noen av kostnadene til soilrør og andre felles rør?

Felles rør er fellesskapets ansvar.

Før du i ditt eget baderomsprosjekt gjør inngrep som får betydning for . For avløpsrør er det største problemområdet gamle soil-rør eller ABS plastrør. Rehabilitering av soilrør – Full våtromsrehabilitering? Dersom man ønsker mindre inngrep i bygningsmassen kan det være en fordel med rehabilitering, men dette er heller ikke billig. Beregninger viser nemlig at bare i Oslo-området må omkring hundre tusen leiligheter bytte avløpsrør, såkalt soilrør.

Det foreligger altså Pt. I Manglerudjordet Borettslag i Oslo skal 5bad rives fordi det gamle soilrøret er tett og lekker kloakk, forteller avdelingsleder i OBOS Prosjekt, .

Beverveien borettslag – Veitvets flotteste borettslag ! En rapport fra SINTEF gir en oversikt over denne utbedringsmetoden, som kalles relining, rørfôring eller rørfornying. Kartleggingen er basert på laboratorietester, feltundersøkelser og intervjuer med kunder, konsulenter og leverandører. Rapporten er spesielt nyttig for styrer i borettslag og andre som tar . Borettslagets styre har vedtatt å gjennomføre en etappevis utskifting av soil- og vannrør. Dette er for å hindre at vi må ta opp et.

Retningslinjer for oppussing av . I borettslag og sameier bør du sjekke opp fremtidige vedlikeholdsplaner før du pusser opp badet ditt. Blokka ble bygget på siste halvdel av 60-tallet og består for det meste av små to-roms leiligheter. Nå er det besluttet at alle bad. Mange norske bygg har avløpsrør som er i ferd med å gå ut på dato. Finnes det andre alternativer enn å bytte ut alt?

I praksis kan det være vanskelig å trekke grensen mellom hhv. Både borettslag og eierseksjonssameier har plikt til å ha vedtekter. I mange tilfeller inneholder vedtektene utfyllende regler om vedlikeholdsansvaret, og reguleringen i . En baderomsoppussing kan dermed fort innebære et betydelig inngrep i bygningen.

Før du går i gang er det viktig å være klar over at både borettslagsloven og plan- og bygningsloven har regler du må forholde . Du har selv ansvar for vedlikehold innenfor boligens fire vegger, mens borettslaget har ansvar for vedlikehold av uteareal, fellesareal og bygning. Borettsloven gir retningslinjer for hva som er borettslagets ansvar og plikter – og hva som er dine rettigheter. Plassering av rør og avstand til kommunal ledning kan ha betydning for en eventuell rehabilitering. Avløpsrør finnes i støpejern ( soilrør ) og plast.

Vanlig levetid er fra år og oppover. Hvor flinke sameier og borettslag er til å vedlikeholde avløpsrørene påvirker levetiden og der igjen kostnader. Hvem har ansvaret for vedlikeholdet?

Og kan du leie ut leiligheten din? Etter å ha henvendt meg til borettslaget ble jeg tilbudt en kompensasjon for de arbeidene borettslaget slapp å utføre i min leilighet. Har jeg en sak her, eller står solidaritets prinsippet så sterkt i et borettslag at jeg må være fornøyd med de smulene jeg har fått? Vi har også akkurat pusset opp badene, samt bytet soilrør. I stedet ønsker vi å gjøre dette etappevis ved at den enkelte andelshaver pålegges å skifte ut gamle rør når kjøkken eller bad skal pusses opp.

Oppussing av rom med soil. Ved oppussing av kjøkken og ba eller andre rom som har soilrør , skal dette skiftes ut. Du skriver sameiet, men forholdet beskrives som borettslag.

Husleie betales når man leier slik som i borettslag eller boligaksjeselskap. I sameie betaler man andel av fellesutgifter etter sin egen eiendoms (leilighets) størrelse. Er det seksjonert sameie (selveier) så vær klar over at sameiet ikke kan ta .