Små kuraser

Kuraser , kvegraser, storferaser eller tamferaser er en måte å kategorisere kyr på utfra egenskaper eller avstamning. Da de genetiske forskjellene mellom dyr er flytende, vil alltid definisjon av rase ha et noe omtrentlig preg, og kan ikke defineres som eksakt vitenskap. For enkelte raser defineres særskilte kjennetegn med . Europas minste kurase , Dexter, er ikke lenger bare for fattigfolk. BILLIGE I DRIFT: Grovfôr som gress og høy tilfredsstiller de små Dexter-kyrnes behov, og bonden slipper utgifter til kraftfôr.

Etterspørselen er helt vanvittig, fastslår leder i Norsk Dexterforening, Erhard Martin.

For noen år siden lo folk av . Den største trusselen i dag er fokuset på stordrift og rasjonalisering. De gamle rasene finnes på de mellomstore og små brukene, men det er disse gårdene som legges ned og dermed forsvinner også gammelrasedyrene. Dersom landbruksmyndighetene fortsetter i det sporet de er nå, ser jeg det som den . Enorm etterspurnad etter sjeldan kurase.

Han peikar på at raselaga åleine ikkje vil makta denne oppgåva med dei små økonomiske ressursane laga rår over. Ein kan ikkje venta at små raselag med små ressursar skal gjera denne viktige oppgåva av rein idealisme, noko som fram til no har vore og er . Han føler et stort engasjement rundt vestlandsk raudkolle, og forteller at disse dyrene blir satt inn i stadig nye fjøs.

Han er uansett bekymret, forteller han. Det er ofte små og mellomstore bruk som har disse dyrene på bås, og det er stor avgang blant disse brukene, advarer han. Flere norske kuraser kan forsvinne, fire av dem er allerede å finne på rødlista.

Noe må gjøres, mener bøndene. De seks storferasene som blir bevart i Norge er vestlandsk fjordfe, dølafe, sidet trønderfe og nordlandsfe, telemarksfe, østlandsk rødkolle og vestlandsk raudkolle. Her kan du lese mer om rasene, deres utbredelse og om bevaringssituasjonen i dag. Norsk genressurssenter har overordnet ansvar for bevaring og bærekraftig . Nasjonale storferaser fortsatt små og sårbare.

For de andre nasjonale storferasene viser årets tall for avlskyr og antall besetninger bare små endringer. Men alle rasene er fortsatt små og sårbare. Jersey: Små dyr med fokus på melkekvalitet. Kjæmpebra fett og proteinprosent, men noe lavere produksjon.

Nøysome beitedyr på linje med de gamle norske kurasene. Passer godt for dem med mange båsplasser i forhold til melkekvote. Holstein: Proffkua for dem som har fokuset rettet mot høye avdrotter.

Inni sokken er det festet et stykke forbindingsstoff hvor det er lett å dosere f. Hoof Gel når sokken er montert.

Et godt hjelpemiddel til behandling av Digital Dermatitt. Størrelse S: for kalv og små kuraser. Men fortsatt er de norske besetningene små i forhold til andre land vi kan sammenligne oss med.

Dette er en stor fordel både for dyrehelse og dyrevelferd. Inngjerdet storfe på Gran gård i Andebu . Norske gårdsbruk har hatt små besetninger sammenlignet med andre europeiske land. Det kan ha bidratt til at mange husdyrraser har blitt holdt i hevd. Nå er tendensen større enheter. Det kan bli vanskeligere å drive med de tradisjonelle husdyrrasene.

Et kritisk punkt er om det er mange nok dyr i hver husdyrrase til at de . Forskere i Østerrike har nå funnet at en vestafrikansk kurase kalt Baoulé har en naturlig genetisk motstandskraft mot parasitten. Kunnskapen kan brukes til å krysse fram nye kuraser som er mer motstandsdyktige mot parasitten. Selv om det er lang vei til mål, gjør forskerne små og store fremskritt hele tiden. Oppland har flest kyr av disse rasene, tett fulgt av trøndelagsfylkene og Hedmark.

De bevaringsverdige storferasene står i små og mellomstore besetninger og andelen økologiske besetninger og besetninger som . Som oftest går kalvingen av seg selv, men innemellom kan det oppstå store og små problemer som gjør at man er avhengig av egen binge. Særlig kviger burde få kalve i egne binger. Husk at bingene må være rene og tørre. Tegn på at kalvingen nærmer seg er at juret fylles opp med mjølk og at kjønnsåpningen hovner opp . Sokken blir sittende på samtidig med at man er sikker på at det ikke oppstår komplikasjoner. Large, som passer til de fleste typer kyr.

Small, som passer til kviger og små kuraser. Siden i begynnelsen av tallet har utviklinen i hudyravlen i hele den vestlige verden vært revolutionær, hvor de nordiske lande, er ingen unntakelse. STN) og vestlandsk fjordfe, har størst andel mjølkekyr. Verneverdige kuraser gis varig unntak fra løsdriftskravet der minst halvparten av besetningen består av slike dyr.

Ombygginger, ominnredning og restaurering av båsfjøs, uansett størrelse, skal være tillatt. Det er en forutsetning at investeringsvirkemidler skal prioriteres til små og mellomstore bruk opp til 25 .