Slodding av vei

Rimlig og effektiv veivedlikehold. Tar enkelt vekk kantene på veien for at vannet lettere skal drenere ut i grøfta. Tar ikke opp stein og resultatet blir meget bra selv om det er lite grus å jobbe med. Husk å skråstille slodden ved bruk.

En ridebane er som en ferskvare å regne.

Du kommer til en asfaltert vei og løper da i grøften fordi det er mykere. En hest som går på noe som ser ut som en flat bane og . Kan ikke problemet løses med sånn type redskap, bør man sette i sving en gravemaskin for å løse problemene. Skraping eller slodding av veibanen. Vegetasjon etablerer seg veldig fort på veiskulderen og gjerne i midten av veien. Dersom veien brukes aktivt, beveger slitelagsgrusen seg ofte mot kanten av.

Denne kontrollen utføres i regi av Fylkesmannen og hvis veien har store mangler og vedlikehol kan deler av tilskuddet bli trukket tilbake.

Drammensslodden er et godt redskap for billig og effektivt veivedlikehold. Denne brukes til å holde vegetasjon nede, hente inn igjen slitelag som ligger på veiskulder, . Vi slodder banen for at gummigranulatet skal for- dele seg jevnt over kunstgresset etter mye bruk. Etter montasjen av kunstgresset bør banen slod- des gang per – dag. Nå er det tid for skraping og slodding av skogsveiene. Slodding av banen bør skje når kunstgresset er tørt.

Slik fornyer du grusveiene. Kjør slodden godt ut på sidene slik at du graskanten blir borte, grusen . Pløyinga må utføres når jorda er lagelig for å. Vi kjøpte en slik en for 5-år siden og har bare gode erfaringer. Etter pløying, slodding og harving med traktor, er det på tide å få frøene i jorda med hestekrefter! Dreieprøver Dreieprøvene blir tatt etter at pløyinga er overstått og traktoren har slodda, det vil si å jevne ut jorda så det blir lettere å så.

Dette gjøres stort sett i områder med mye leirjor slik som det er i Rissa. Presentasjon av denne tjenesten er under utvikling- vennligst ring tverrfaglig leder Petter Sørlie for informasjon om tjenesten. Vi leverer kantstein og foretar vedlikehold av offentlige og private anlegg.

Våre kunder er gjerne parkeringsselskaper, offentlige bygg og områder, næringseiendom og private.

Bør utføres jevnlig, etter hvor mye banen er i bruk. Hvis man lar være å slodde banen vil gummigranulatet fordele seg ujevnt, og spillegenskapene vil oppleves som forkjellige ulike steder på banen. Unngå slodding på våt bane.

Bjelland veilag samarbeider i år med Fredrik Belland Olsen om vedlikehold av grusveien. Fredrik har en godt utrustet maskinpark, men årets innkjøp av en slodd har virkelig endret hvordan vi kan vedlikeholde veien. Ved hjelp av slodding håper vi å kunne holde veien i jevn god stand i en lengre periode. Hver termin inneholder et emne på studiepoeng.

På lik linje med linja Bachelor i økologisk landbruk, vil Bachelor i agronomi ha en god del emner innen landbruksteknikk. Blæstad sitt prinsipp om ”teori og praksis – hånd i hånd”. Det er avlsuttende eksamen etter hvert emne.