Slakteprosent gris

Slakteprosent på stemmer bra fram til slaktevekt rundt kilo. Vi får ofte spørsmålet: Hva skal grisen veie når jeg melder den inn? Her kan du beregne det selv!

OBS: Kalkulatoren beregner enkeltdyr. Levendevekt p slaktedag ( ). Dager fra innmelding til slakt (dager). I siste versjon av In- Gris , versjon 3. Det vil i praksis si at fôrforbruket går litt opp og tilveksten litt ne når du ser på P-rapporten i den nye versjon 3. En viktig årsak er fôrforbruket. Men dette stiger slik at fôrforbruket er rundt FEg ved kilo. Med en fôr- pris på tre kroner koster det ca.

Ved intensiv fôring bør en redusera slaktevekta 5- og tilsvarande øke ved ekstensiv fôring. Avlsmetode Måten avlsarbeidet drives på. De fleste avlsmetodene på gris baserer seg på et krysningsavlsopplegg.

Norsvin bruker CT for å innhente informasjon om kjøtt- og slakteprosent og andre viktige egenskaper på testrånene. Delavlsverdi Det blir beregnet avlsverdi for hver enkelt . Følgende vekter anbefales å slakte ut på før jul. Uke 49: Slakt all gris over kg. Uke 50: Slakt all gris over kg. Uke 51: Slakt all gris over kg.

Slakte- og kjøttkvalitets egenskaper ble registrert på 1dyr (LD and DD). Egenskaper som ble registrert var slaktevekt, slakteprosent , spekktykkelse, kjøttprosent, kjøttfarge, muskel pH . God framgang for kjøttprosent. Svak framgang for slakteprosent.

Tilbakegang for kjøttkvalitet. Liten endring for eksteriør. Ingen endring for skuldersår. Rånetesten har tidligere avsluttet når rånen har nådd 1kg levendevekt, selv om levendevekten på gris ved utslakting i Norge er ca 1kg.

For duroc var også opplysningene om antall . Værlam er slaktemodne på høyere vekt enn saulam. En tidlig og god vår betyr mye både for lam og sauebønder. Det er utrolig hvor mye lettere alt går.

Siri Kvam Haugland Nortura Noen bekymringer skal det være. Mellom leddene fant vi ingen forskjeller av betydning. Hvordan blir det i heia dette . For fasefôringsleddene var det heller ingen forskjeller når en målte fôrforbruk i fase og fase 2. Den var spesielt lav hos grisene som gikk på fasefôring ( ca. -enhet lavere enn grisene på enhetsfôring ) . Markedet for svinekjøtt har det siste året vært i bra balanse. Smågrisprisen varierer litt gjennom året.

Grunnprisen var da kr 6i Sør-Norge og kr 7i Nord -Norge. Inkludert tillegg blir da prisene følgende: Sør-Norge. Avskallingen her skyldes at både slaktegris og ung purker nå blir klassifisert som gris , slakt som tidligere ble klassifisert som Skålda purke.

Vi hadde per uke 1 tusen. Hos gris er det vist at. Fast import gjennom ulike handelsavtaler. NRF: 9 ingen kalvingsvansker. Intensivt driftsopplegg.

For ensidig avl på produksjons- egenskaper har imidlertid medført store velferdsproblemer. Avlsarbeid på gris utføres på grunnlag av definerte avls- mål. Avlsmål prioriteres ulikt ved at de gis en prosentvis vekting.

Hvis man regner doser for å produsere ett kull og at man oppnår slaktegriser pr.