Slakte lam selv

Hjemmeslakting av lam og sau – gammel tradisjon. De fleste mennesker spiser kjøtt, det betyr at vi må slakte dyr. Kjerstin er med på å slakte et lam på gården hun bor.

Sauen avlives: Dette gjøres lettest ved at en person står med et bein på hver side av sauen, tar tak i sauens forbein, trekker beina bakover slik at sauen går ned på kne. En annen person avliver sauen med skudd fra nakken og inn i hjerne. Jeg fikk på et tidspunkt søyer av en nabo som jeg brukte som gressklippere. Så kjøpte jeg en vær til dem.

Så skulle de slaktes , osv. Sende lam til slakt og litt aent innlegg 10. Villsau vs NKS innlegg 19. Flere resultater fra gardsdrift.

Lov å slakte dine egne husdyr ? Som Vidarlo sier kan du godt avlive og slakte større dyr selv også, men dersom produksjonsdyr blir syke og må avlives skal mattilsynet varsles, det er kanskje det du tenker på. Kan forresten anbefale høns til matauk, trivelige og lettholdte dyr, og veldig god mat. Mye bedre enn de tørre kyllingfiletene fra . Bruk skjema for Ny næringsmiddelvirksomhet i skjematenesta.

Ved slakting av mindre mengder fjørfe og haredyr for direkte levering til sluttforbrukar er det eigne . Hvert år er vi utrolig spente over å kunne tilby dette kurset! Sammen med vår reisende gårdsslakter skal du lære på dette kurset hvordan å avlive og slakte lam og andre større dyr selv. Vi starter med dagen selve avlivingen.

Her skal slakteren vise forskjellige humane måter og de som vil, får prøve samme med slakteren. Bransjen arbeider med å optimalisere inntransport, slakting og videre foredling, slik at oppstallingstiden kan reduseres. Små lam kan bedøves med slag mot hode. Her forteller Norturas Espedahl om hvordan vi skal behandle kjøtt. Det skal vi glatt innrømme.

Slakting er en helt naturlig del av det å drive dyreproduksjon, vi må slakte for å få kjøtt til å spise. Nortura foretar per i dag all slaktingen for oss. Kan bedøves med et kraftig slag mot dyrets hode f. Slaktemaske med svakeste ammunisjon kan også brukes, men. Oppsett for kostnader om du skal ha egne slakt i retur til eget forbruk, eller nisjeslakt for videre salg.

Lam av villsau, 10 286. Han er gårdsansvarlig ved Ramme Gaard og styrer selv traktoren som frakter grisene fra bingen til slakteplassen. Forskerne har sett på adferden hos lammene og målt stresshormoner, og konklusjonen i rapporten er at stressnivået var lavere sammenliknet med lam slaktet ved et vanlig slakteri. Norsk lam beholder lammepreget til langt ut på høsten, selv om de veier godt over kg.

Av det totale volumet på lam slaktes ca om høsten. De lammene som var for små til å slaktes i høstsesongen blir i denne perioden foret for å få en høyere vekt, og som oftest slaktet før 15. Elleveåringen syns det er rart at ikke mattilsynet bare kunne kontrollert kjøttet isteden. Da var det jo ingen vits å slakte lammet i det hele tatt, sier han til lokalavisen. Selv om inspektørene skrøt av det pedagogiske opplegget, kunne ikke reglene omgås og kjøttet ble tatt med til destruksjon.

Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Hør på ditt lokale Bondens marked eller hos en sauebonde i nærheten. I denne guiden finner du et lite utvalg av dem som selger lam rett fra gården. Bestill et lam i løpet av sommeren, så kan du hente det når tiden for slakting er inne.

Første runde er i midten av september, mange slakter også i oktober og november, og til. Salget av lammekjøtt er bra og Fatland vil fortsette å premiere lam av god kvalitet. Hadde disse fått tilbud om kurs, tror jeg heller de ville gått på kurs og lært selv , sier Byskov. Ellers er det få kurs holdes for menigmann, også på bygda.

KLAR FOR KURS: Det er blitt populært blant byfolk å partere lam og gris.